Facebook icon Twitter icon Forward icon

Nyhedsbrev 3/2016

3. Nationale Konference om Aldring og Samfund 2016 - om tværfaglighed

Nu foreligger det færdige program for konferencen. Det er fortsat muligt at tilmelde sig - og vi kan garantere for, at man får ny viden og nye perspektiver med hjem. Se programmet. Tilmelding.

Ny antologi om hverdagsliv på vej

Antologien”At skabe gode dage. Hverdagsliv i et gerontologisk perspektiv” er henvendt til alle, der arbejder med ældre mennesker. Antologien er redigeret af Anne Marie Beck, Birgitte Højlund og Louise Scheel Thomasen. Den udgives af DGS og præsenteres på den nationale konference 7.-8. november. Læs mere.

Mette Merete Pedersen modtager Kirsten Avlund Prisen 2016

I år går prisen til en fysioterapeut og aldringsforsker, der allerede har markeret sig stærkt både fagligt og tværfagligt. Mette Merete Pedersen forsvarede tidligere på året sin ph.d.-afhandling om Styrketræning til ældre medicinske patienter med henblik på at modvirke tab af muskelstyrke og funktionsevne under og efter indlæggelse. Læs mere om prisen og om prismodtageren.

Prisen overrækkes officielt på den nationale konference 7 - 8. november, hvor Mette Merete vil holde en prisforelæsning.   

Tillykke!    

DET GERONTOLOGISKE DANMARKSKORT

Doktorgrad til aldringsforsker

I begyndelsen af september forsvarede lektor MD ph.d. Rikke Lund sin doktorafhandling på Københavns Universitet.

Titlen på doktorafhandlingen er Social Relations and Health - With a Special Focus on Life Course and Stressful Social Relations.

Tillykke til Rikke Lund -  og til dansk gerontologi.

HAPPY END - en nordisk undersøgelse af aldrende kroppe

HAPPY END er en undersøgelse foretaget af dansere og ældre beboere på plejehjem rundt i Norden. Dansen åbner op for at de ældre også kan være andet end glemte kroppe.

Den 22. – 25. september (tor-fre kl. 17, lør-søn kl. 15) er der forestilling, erfaringsdeling og kaffebord  på SLOTTET, Agnes Henningsens vej 7 i De Gamles By i København. Medlemmer af DGS kan deltage til nedsat pris.

Læs mere.

Foto: Per Morten Abrahamsen.

Bedste, bearnaise og børnebørn

Madskoler for bedsteforældre og børnebørn skal knytte bånd og give sundere vaner på tværs af generationer. Læs mere.

Livskraft - center for gode ældreliv

Forskningscentret Livskraft skal bidrage med ny viden og forskning med fokus på implementering af koncepter i ældresektoren, der kan øge trivsel og sundhed for de ældre. Læs mere.

Ældres syn på mad og måltider undersøges

Man ved meget om ernæring til ældre, men hvordan definerer man egentlig det gode måltid? Det har forskere fra Aarhus Universitet undersøgt i et pilotprojekt om visiteret mad til ældre i eget hjem. Projektet går forud for en større undersøgelse i 2016.

Læs mere.

Professorat på universitetet i Tampere, Finland

University of Tampere is launching a program on New Social Research, and is now searching for five professors/ associate professors. One of the themes, Future of well-being, has an emphasis on the aging society. 

Læs mere.

UDGIVELSER & ANMELDELSER

Hører du om en udgivelse, hjemmeside eller andet, der kan være relevant for nyhedsbrevets læsere, hører vi gerne fra dig.

Kulturarbejde på plejehjem

En kunst-baseret odyssé. Sådan præsenterer Anne Basting og kolleger deres fascinerende projekt i den bog, de netop har udgivet. Her er et uddrag fra bog-omtalen:

"The book is written in an accessible, welcoming way in the hope that it will be valuable as a classroom text and as inspiration for staff members in retirement communities to experiment with creativity and collaboration, weaving connections among people of all ages."

Læs mere.

Anmeldelse: Det dobbelte KRAM

I en ny bog præsenterer Peter Thybo en model for sundhed og trivsel i hverdagslivet. Han beskriver, hvordan mental sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse hænger uløseligt sammen.  

I Det Dobbelte KRAM suppleres de officielle KRAM-faktorer: Kost – Rygning – Alkohol – Motion med et mentalt sundheds-KRAM: Kompetencer - Relationer – Accept – Mestring, der handler om evnen til at tackle modstand og belastninger i livet. Læs Annette Johannesens anmeldelse.

Anmeldelse: Geriatri

Signe Nørgaard anmelder bogen Geriatri, redigeret af Ellen Astrid Holm og Finn Rønholt. Bogen er den første af sin slags på dansk, rettet mod medicinstuderende og yngre læger. Bogen indeholder 29 kapitler med udvalgte, særligt relevante medicinske og kirurgiske specialer, hyppige diagnoser og tilstande, samt emner af stor relevans for den geriatriske patient.

Læs anmeldelsen.

 

septembers himmel

modenhedens milde magt
kan altså ikke læres!

men måske en skønne dag
den viser sig
- som i dag:

en blank morgenfuldmåne
i balance med solopgangen

 

septembers himmel er skrevet af Inga Mollerup

 

KALENDER

Hold dig opdateret om konferencer, temadage, kurser m.m. 

6. - 7. oktober 2016: Aging & Society: Sixth Interdisciplinary Conference. Linköping Universitet, Norrköping, Sverige. 

11. oktober 2016: Fra nødbolig til lysthus. Konference om det gode liv på plejehjem. Ældre Sagen, Odense. Ikke flere pladser.

12. - 14. oktober 2016: LIFE WITH DEMENTIA. 3rd International Conference. Centre for Dementia Research, Linköping University, Norrköping, Sweden

25. oktober 2016: Metodefetichisme: Kvalitativ metode på afveje? Institut for Kultur og Samfund: Center for Sundhed, Menneske og Kultur, Århus

31. oktober - 2. november 2016: Excellence in dementia research and care. 26th Alzheimer Europe Conference. Alzheimer Europe and Alzheimerforeningen, København

7. - 8. november 2016: DGS: National Konference om Aldring og Samfund - om tværfaglighed. Comwell, Middelfart

 

Nyhedsbrevet er redigeret af Jette Thuesen

DEADLINE for nr. 4/2016: 1. december 2016