Facebook icon Twitter icon Forward icon

Nyhedsbrev 1/2016

National Konference om Aldring og Samfund 2016 - om tværfaglighed

Det foreløbige program for årets konference ligger nu klar. Temaet er tværfaglighed, og som sædvanligt belyses emnet fra forskellige perspektiver. Man kan byde ind med forslag til symposier eller frie foredrag. Se 1. call med det foreløbige program. Konferencen er 7. - 8. november i Middelfart.

Indkaldelse af forslag til Kirsten Avlund Prisen

Det er nu muligt at indstille kandidater til årets gerontologipris. Indstillinger modtages frem til 1. august. Se kriterierne.

Foredrag om aldring på Færøerne

Ása Roin, som modtog Kirsten Avlund Gerontologiprisen 2015, holder prisforelæsning den 7. april. Det sker umiddelbart inden generalforsamling i Dansk Gerontologisk Selskab, og man kan tilmelde sig frem til 4. april. Titel på foredraget er Alder er, hvad vi gør den til - aldring på Færøerne i et kritisk gerontologisk perspektiv. Se programmet.

Generalforsamling

Dansk Gerontologisk Selskab holder generalforsamling 7. april kl 17, efter Ása Roins prisforelæsning. Se dagsorden.

DGS-K - Det kvalitative forum under DGS

DGS-K annoncerer her en lang række spændende arrangementer fra det kvalitative felt: Narrative Gerontology, Institutionel Etnografi, Metodefetichisme, STS i dansk gerontologi. DGS-K holder desuden læsegruppemøde i april for medlemmerne af netværket.

DET GERONTOLOGISKE DANMARKSKORT

Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover

Ældre mænd er mere mobile end ældre kvinder, mens kvinderne hører og ser bedre.

En ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, viser, at der er kønsforskel, når det kommer til, hvad mænd og kvinder kan, når de er 60 år eller derover.

Læs undersøgelsen.

Intelligens i ungdommen og senere fysisk funktion og dødelighed

Rikke Hodal Meincke og Gunhild Tidemann Christensen har fornyligt forsvaret deres ph.d.-afhandlinger på Københavns Universitet og har sammen skrevet om deres resultater.
De finder bl.a., at mænds intelligens i ungdommen har betydning for deres fysiske funktion midt i livet samt deres risiko for at dø af henholdsvis naturlige og unaturlige årsager frem til 60-årsalderen.

Læs mere.

Forløbskoordination og den ældre medicinske patient

I Folketingets nationale handlingsplan for ældre medicinske patienter udgør fælles forløbs-koordination i overgangen mellem hospital og kommune det største af de prioriterede indsatsområder. Formålet med indsatsen er, at særligt svækkede ældre medicinske patienter får intensiveret, personligt tilpasset koordinerende støtte til et sammenhængende og trygt forløb, når de indlægges og udskrives fra hospital. Læs midtvejsevalueringen.

DialogBogen – Et redskab til refleksion

Betaniahjemmet v. Laust Sørensen har udviklet DialogBogen til elever, studerende og medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet.

Bogen er tiltænkt alle, der har en opgave inden for ældre- og demensområdet. Det er et konkret arbejdsredskab, der kan bruges til at skabe inspiration og refleksion over et givent emne i dagligdagen.

Læs mere.

Seminar: Narrative gerontology – experiences from Denmark and Canada

Ensomme Gamles Værn arrangerer i samarbejde med Dansk Gerontologisk Selskab et engelsksproget seminar om narrativ gerontologi og det at bruge livshistorier i forskning og praksis. Oplæg til diskussion bl.a. af professor William L. Randall, Department of Gerontology and the Centre for Interdisciplinary Research on Narrative, St. Thomas University, Canada. Begrænset antal pladser, tilmelding ”først til mølle”.

Seminaret finder sted 23. maj 2016 kl. 15-18 i Ensomme Gamles Værn, Fondenes Hus

Læs mere.

Idylisme, det er ikke mig

Den 20. marts døde Anker Jørgensen. Læs eller genlæs Anne Leonora Blaakildes interview i Gerontologi med Anker Jørgensen om at bo på plejehjem - og om meget andet.

UDEFRA

23rd Nordic Congress of Gerontology

Man kan stadig melde sig til Nordisk Gerontologisk Kongres. Læs mere.

GeroNord nyhedsbrev vol. 26, 1/2016

 

Læs årets første nyhedsbrev fra GeroNord, foreningen for de nordiske landes gerontologiske selskaber. 

Link til nyhedsbrevet.

Nomineringer til BUSSE RESEARCH AWARDS

IAGG - International Association of Gerontology and Geriatrics indkalder forslag til Busse-priserne til uddeling i 2017. De skriver:

"In order to promote international research in gerontology the Busse Research Awards will again be given at the 21st World Congress of Gerontology and Geriatrics to be held in San Francisco, CA July 23-27, 2017. In recognition of significant contributions to aging research one award will recognize a scientist from the social/behavioral sciences; the other, a scientist from the biomedical sciences." Læs mere.

Empowerment and surveillance for people with dementia

University College London søger: Early Stage Researcher (ESR) / PhD position.

Applications are invited from social scientists to work with Paul Higgs Professor of the Sociology of Ageing as part of a European-funded Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network (ITN), “INDUCT”. Successful applicants will also register for a PhD at University College London. There are two UCL-based projects, this one “Empowerment and surveillance for people with dementia”, and the linked project “Brain training as an exclusionary process in people with dementia”, Se dette og flere opslag.

UDGIVELSER OG NYT FRA NETTET

Hører du om en udgivelse, hjemmeside eller andet, der kan være relevant for nyhedsbrevets læsere, hører vi gerne fra dig.

Perspektiv: Aldring, aktivitet og teknologi

I denne film kan du høre etnologerne Aske Juul Lassen og Sara Marie Ertner diskutere, hvordan ældre og alderdommen bliver set som et problem, der skal løses med aktivitet og ny teknologi.

Filmen indgår i TV Lorry og Københavns Universitets serie PERSPEKTIV.

What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness

Harvard Study of Adult Development er med sine 75 år på bagen et af historiens mest omfattende longitudinelle studier. Psykiateren Robert Waldinger er nuværende leder af forskningsprojektet og præsenterer i denne TED-talk centrale pointer om lykke og livstilfredshed. Se filmen.

Ideseminar om boliger for ældre

ÆldreForum og Danske Seniorer har holdt ideseminar om boliger for ældre. Forskere, arkitekter, ælder og yngre borgere samt en fremtidsforsker samledes om at tænke i nye løsninger. Læse mere om idéseminaret og hvad der kom ud af seks timers god debat om boliger og boligmiljøer til ældre her.

Mand falder - og rejser sig igen. Anmeldelse

Lotte Evron anmelder Anne Wivels film om Per Kirkeby, Mand falder. Læs anmeldelsen.

Ny geriatri-bog

Munksgaard har udgivet en ny bog om geriatri, redigeret af Ellen Astrid Holm og Finn Rønholt. Det er den første dansksprogede lærebog, som primært henvender sig til læger og medicinstuderende med interesse for det geriatriske speciale. 

Bogen supplerer således eksisterende bøger om geriatri, der anlægger et mere tværfagligt perspektiv. 

Læs mere.

Ældreplejen gennem to generationer

Dorrit Pedersen og Ida-Elisabeth Andersen giver i en ny bog indblik i social- og sundhedspersonalets vilkår og arbejdsliv gennem to generationer. Bogen bygger på fortællinger fra en række medarbejdere. Den ældste medarbejder startede sit arbejdsliv i 1960’er og de yngste medarbejdere er næsten lige startet på arbejdsmarkedet.

Bogens 11 livshistorier sætter en række dilemmaer i ældreplejens dagligdag på dagsordenen. Bogens forfattere kommer gerne ud på social- og sundhedsskoler, plejecentre, faglige klubber, kommuner m.v. og lægger op til en debat om ældreplejen før og nu. Læs mere.

marts

når min lystavle
er slukket
vil der stadig
år efter år
i det der nu er
min have
vise sig en sky
af spinkle, lyslilla krokus
der dirrer i lys og vind

marts er skrevet af Inga Mollerup.

KALENDER

Hold dig opdateret om konferencer, temadage, kurser m.m. 

5. - 7. april 2016: International Conference on Learning in Later Life: Theory, Policy and Practice. Milton Keynes, UK

19. - 20. maj 2016: DemensDagene - Et sundt liv for alle. Nationalt Videnscenter for Demens, København

19. - 20. maj 2016: Ageing celebrities and ageing fans in popular media culture. Seminar på Københavns Universitet

23. maj 2016: Seminar: Narrative gerontology – experiences from Denmark and Canada. Ensomme Gamles Værn i samarbejde med DGS. København

26. - 27. maj 2016: AGEING BRAINS AND MINDS, AGEING SENSES AND SENTIMENTS: LITERATURE, NEUROLOGY, PSYCHIATRY. Centre Universitaire de Norvège à Paris

19. - 22. juni 2016: 23rd Nordic Congress of Gerontology: Good ageing – better society. Tampere, Finland

12. - 14. oktober 2016: LIFE WITH DEMENTIA. 3rd International Conference. Centre for Dementia Research, Linköping University, Norrköping, Sweden

6. - 7. oktober 2016: Aging, Life-course, and Social Change. Sixth Interdisciplinary Conference. Aging & Society i samarbejde med Linköping Universitet. Linköping Universitet, Norrköping, Sverige

25. oktober 2016: Metodefetichisme: Kvalitativ metode på afveje? Institut for Kultur og Samfund: Center for Sundhed, Menneske og Kultur, Århus

31. oktober - 2. november 2016: Excellence in dementia research and care. 26th Alzheimer Europe Conference. Alzheimer Europe and Alzheimerforeningen, København

7. - 8. november 2016: DGS: National Konference om Aldring og Samfund - om tværfaglighed. Comwell, Middelfart

 

Nyhedsbrevet er redigeret af Jette Thuesen

DEADLINE for nr. 2/2016: 1. juni 2016