Facebook icon Twitter icon Forward icon

Nyhedsbrev 4/2015

 

Dansk Gerontologisk Selskab ønsker vores medlemmer en glædelig jul. Tak for jeres fortsatte støtte og opbakning til selskabets arbejde.

 

National Konference om Aldring og Samfund

240 mennesker deltog på årets konference i november. Konferencen satte fokus på en særlig tendens i udviklingen af velfærd, nemlig hvordan nye aktører inviteres til at deltage i at udvikle og levere velfærd til syge og svækkede ældre. Samskabelse, inddragelse af civilsamfundet og private aktører og bruger- og pårørendeinddragelse var blandt de temaer, der blev behandlet. Konferencen illustrerede fint de mange dilemmaer, udviklingen skaber. Se præsentationer fra konferencen.

Konferencen i 2016 bliver 7. - 8. november, og temaet er tværfaglighed.

Pris til færøsk aldringsforskning

 

På konferencen blev Kirsten Avlund Gerontologiprisen uddelt for anden gang. Den gik i år til Ása Roin fra Færøerne. Ása Roin er ansat på Færøernes Universitet og er den første, der har forsket i livet som gammel på Færøerne. Læs mere om Ásas forskning i GeroNords nyhedsbrev.

Medlemsmøde om mangfoldighed i DGS-K

16. december er der eftermiddagsmøde i det kvalitative forum i DGS. Temaet er Feltarbejde blandt og med ældre fra etniske minoriteter. Mødet holdes i København. Læs mere.

DET GERONTOLOGISKE DANMARKSKORT

Fortæl for Livet ®

Med høj alder øges risikoen for at miste de mennesker, der kender til ens livshistorie. I Fortæl for Livet-grupper kan ældre hjælpes til at dele betydningsfulde fortællinger og blive hinandens nye livsvidner. Metoden er udviklet af psykologerne Andreas Nikolajsen og Morten Hedelund i Ensomme Gamles Værn, der nu udbyder en uddannelse til Fortæl for Livet-gruppeleder. Læs mere.

Rehabilitering på plejehjem - og det gode udeliv

Ålborg Kommune har gennemført et præprojekt om naturens, omgivelsernes og aktivitets betydning for rehabiliterende og sundhedsfremmende interventioner i forhold til ældre demensramte beboere på plejehjem. Læs rapporten og læs fortællingen om en uge for Kaja.

10 ugers tværprofessionel uddannelse om Det gode Ældreliv

Ny undervisning: Professionshøjskolen Metropol har startet et nyt uddannelsestilbud for studerende på det tværprofessionelle modul med titlen Det gode Ældreliv. Forløbet sætter fokus på det tværprofessionelle samarbejde omkring ældre. Læs mere.

EU-projekt om ældre mennesker som velfærdsressource

University College Lillebælt har gennemført projektet EVARS, hvor ældre og professionelle kommer på uddannelse i frivilligt arbejde. På kursusforløbet deltog 40 frivillige ældre og 15 professionelle fra fire deltagende kommuner. Læs mere.

Vidensbank om mad og måltider

Mad og måltider har stor betydning for ældres sundhed og livskvalitet. Med vidensbanken bedremaaltider.dk, kommer de gode eksempler frem i lyset, og erfaringer herfra kan fungere som et fint afsæt for nye indsatser i kommunerne. Man kan bruge siden til inspiration og deling af de gode løsninger på plejehjem og i madudbringningen. Læs mere.

Nyt fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen iværksætter flere initiativer af relevans for ældreområdet. Nye nationale kliniske retningslinjer (NKR)  er undervejs for blandt andet rehabilitering af geriatriske patienter, og der planlægges forløbsplaner for kronisk sygdom. Læs mere.

Ageing in Europe - nyhedsbrev

Forskernetværket Ageing in Europe arrangerer konferencer og workshops og udgiver et digitalt nyhedsbrev, man kan abonnere på. Netværket er del af European Sociological Association (ESA) men er også åbent for andre, der beskæftiger sig med social gerontologi. Se nærmere og tilmeld dig nyhedsbrevet på:
http://www.ageing-in-europe.net/

23rd Nordic Congress of Gerontology - Call for abstracts

Der er åbent for indsendelse af abstracts frem til 16. januar 2016. Læs mere.

 

GeroNord nyhedsbrev vol. 25, 3-4 2015

 

Læs årets sidste nyhedsbrev fra GeroNord, foreningen for de nordiske landes gerontologiske selskaber. 

UDGIVELSER

Hører du om en udgivelse, der kan være relevant for nyhedsbrevets læsere, hører vi gerne fra dig.

33-årig mærker alderdommen

Ensomme Gamles Værn har netop udgivet bogen “Mærk Alderdom – fra 33 til 88 år” af journalist og historiker Ea Ørum. Hun flyttede på plejehjem i en kørestol i en uge. Bogen byder på fotografier, essays og interviews med de andre beboere. Én følte ”klaustrofobi”, en anden havde det ”som blommen i et æg”. Bogen siger ikke, hvordan alderdom er – men portrætterer forskelligheder. Oplevelserne bringer Ea Ørums tanker til hendes morfar, der døde på plejehjem, og hvordan hun ville have behandlet ham anderledes, hvis hun havde vidst, hvad hun ved i dag. Læs mere.

Ny bog - og ny bogserie

Den danske befolkning bliver ældre og ældre. Mediernes og forskernes fokus er ofte på de negative konsekvenser. 20 forskere tilknyttet Aalborg Universitet vender bøtten og ser på, hvad det øgede antal ældre kan bidrage med i det danske samfund.

Bogen er den første i serien Ældre og Samfund, en ny serie fra Frydenlund Academic. Læs mere her.

Frydenlund Academic giver rabat på bøger i serien til medlemmer af DGS. Husk at skriv du er medlem, hvis du bestiller bogen. 

Bogserien Ældre og Samfund, aldringsforskning på dansk

Bogserien Ældre og Samfund redigeres af Tine Rostgaard og Jette Thuesen. Kontakt dem, hvis du er interesseret i at høre om mulighederne for at publicere i serien.

tips og tricks

hulens ondt i ryggen
kompenseres
med blåmejse
på klynge af
rødeste røde
paradisæbler og
tynd decembersol
på elmetræets
furede bark -
skala af grånuancer -

kimen i ørerne
(klartekst tinnitus)
omtolkes
til julelyd

så passer pengene
alligevel

 

tips og tricks er fra Inga Mollerup og akvarellen er Eftertanke af Karen Rønne  

KALENDER

Hold dig opdateret om konferencer, temadage, kurser m.m. 

16. december 2015: Medlemsmøde i DGS-K: Feltarbejde blandt og med ældre fra etniske minoriteter. EGV, Fondenes Hus, Otto Mønsted Gade 5, København kl 16-18

5. - 7. april 2016: International Conference on Learning in Later Life: Theory, Policy and Practice. Milton Keynes, UK

19. - 22. juni 2016: 23rd Nordic Congress of Gerontology: Good ageing – better society. Tampere, Finland

7. - 8. november 2016: DGS: National Konference om Aldring og Samfund - om tværfaglighed. Comwell, Middelfart

 

Nyhedsbrevet er denne gang redigeret af Jette Thuesen

DEADLINE for nr. 1/2016: 1. marts 2016