Facebook icon Twitter icon Forward icon

Nyhedsbrev 3/2015

Tip: Klik på "web version", hvis du også vil kunne se illustrationerne.

National Konference om Aldring og Samfund

Som bekendt holder DGS konference 2. - 3. november i Middelfart. Vi stiller skarpt på, hvordan velfærd på ældreområdet i disse år fornyes gennem bl.a. samskabelse, brugerinddragelse og pårørendesamarbejde. Der er enkelte mindre ændringer i programmet. Se det endelige program her.

Eftermiddagsmøde i DGS-K

Det kvalitative Forum under DGS holder forskningsgruppemøde den 1. oktober. Se nærmere i kalenderen og på hjemmesiden.

DET GERONTOLOGISKE DANMARKSKORT

I denne rubrik bringer vi nyt om, hvad der rører sig i forskellige gerontologiske vidensmiljøer i Danmark.

Vi hører gerne fra dig, hvis du har kendskab til ph.d.-projekter eller andre forskningsprojekter med gerontologisk relevans, som skal omtales.

Ny ph.d. om fald og faldforebyggelse

Egenomsorg som selvteknologi i multifaktoriel faldforebyggelse - et feltstudie med diskursanalyse. Det er titlen på den ph.d.-afhandling, Lotte Evron forsvarede i foråret på Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Læs mere.

Forskning og udvikling med afsæt i UCSJ

Professionshøjskolerne styrker i disse år forsknings- og udviklingsarbejdet. Mette Andresen og Kathrine Krageskov Eriksen præsenterer University Sjællands aktiviteter med fokus på ældreområdet. Læs mere.

Ny forskning om enlige, kortuddannede ældre mænd

VIA University College og Center for Humanistisk Sundhedsforskning har netop søsat et forskningsprojekt under titlen ’Enlige, gamle mænd: livskvalitet, maskulinitet og sundhed’. Fonden Ensomme Gamles Værn og Veluxfonden støtter projektet, der løber over 3 ½ år.
Læs mere.

23rd Nordic Congress of Gerontology - Call for Symposia

Der er åbent for indsendelse af forslag til symposier frem til 30. september 2015. Læs mere.

 

Demenslandsby i Odense

Odense Kommune er gået sammen med OK-Fonden og Støtteforeningen Margurittens venner om at udvikle en demenslandsby, som bliver den første af sin slags i landet. Læs mere.

Dårlig kommunikation skyld i manglende hjemmebesøg

Statens Institut for Folkesundhed har undersøgt opfølgende hjemmebesøg i Region Sjælland. De finder bl.a. at svage ældre ikke altid får det opfølgende hjemmebesøg, som de ellers henvises til, når de udskrives fra sygehuset. Og årsagen skal ofte findes i huller i kommunikationsstrømmen mellem sygehuse og kommuner. Læs mere.

 

Akvarellen Rheumatisme er malet af Karen Rønne

Dårlig kommunikation skyld i manglende hjemmebesøg

Statens Institut for Folkesundhed har undersøgt opfølgende hjemmebesøg i Region Sjælland. De finder bl.a. at svage ældre ikke altid får det opfølgende hjemmebesøg, som de ellers henvises til, når de udskrives fra sygehuset. Og årsagen skal ofte findes i huller i kommunikationsstrømmen mellem sygehuse og kommuner. Læs mere.

De 60-årige på arbejdsmarkedet. Kan de? Vil de? Er der brug for dem?

Pensionsalderen skal hæves, og vi skal blive længere på arbejdsmarkedet. Sådan blæser de politiske vinde, men hvordan står det til med den generation af danskere, der lige nu skal vælge, hvordan de skal tilbringe deres sidste år på arbejdsmarkedet? DSI holder konference om emnet - læs mere i kalenderen.

Psykoterapeutiske interventioner med ældre

Gerontopsykologisk Selskab afholder temadage om Psykodynamisk psykoterapi med ældre og Kognitiv adfærdsterapi (CBT) med ældre: intervention over for personer med og uden demens. Se nærmere i kalenderen. Eller her.

UDGIVELSER

Hører du om en udgivelse, der kan være relevant for nyhedsbrevets læsere, hører vi gerne fra dig.

Ageing in Contexts of Migration

Ny antologi om aldring og migration, redigeret af Ute Karl og Sandra Torres. Også med danske bidrag. Læs mere.

Sorgen efter tabet af en ægtefælle - ny bog

Bogen Sorg - når ægtefællen dør letter overgangen fra en forældet forståelse af sorg til en tidsvarende. Anmeldelse af Jorit Tellervos bog. Af Morten Hedelund. Læs mere.

Introducing an Equal Rights Framework for Older Persons in Residential Care

Birgit Lykke skriver om en ny artikel af Håkon Jönson og Tove Harnett. Artiklen er publiseret i The Gerontologist 2015, Vol.00, No. 00, 1-7. Læs mere.

Sunde tænder hele livet: To nye pjecer fra ÆldreForum om ældres tand- og mundsundhed

Under mottoet: Daglig tandpleje fremmer helbred og forebygger sygdom, har ÆldreForum i august udgivet to pjecer om ældres tand- og mundsundhed målrettet ældre borgere og social- og sundhedspersonale samt pårørende. Læs mere.

KALENDER

Hold dig opdateret om konferencer, temadage, kurser m.m. 

26. - 27. september 2015: Grænser for palliation - er palliation grænseløs? Fredericia.

1. oktober 2015: DGS-K. Forskningsgruppemøde kl 16 - 18. København

7. - 8. oktober 2015: Horizons for comparative and integrative research on ageing and health. Stockholm

21. oktober 2015: De +60-årige på arbejdsmarkedet. Kan de? Vil de? Er der brug for dem? København

30. oktober 2015: Psykodynamisk psykoterapi med ældre. Århus

31. oktober 2015: Kognitiv adfærdsterapi (CBT) med ældre: intervention overfor personer med og uden demens. Århus

2. - 3. november 2015: DGS' 2. nationale konference om aldring og samfund: Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Middelfart

10. - 12. november 2015: Konference om byggeri af fremtidens plejebolig. København

18. - 19. november 2015: Nordisk konference om Huntingtons Sygdom. København.

18. - 22. november 2015: 68th Annual Scientific Meeting of The Gerontological Society of America (GSA). Orlando, Florida

19. - 22. juni 2016: 23rd Nordic Congress of Gerontology: Good ageing – better society. Tampere, Finland

 

Nyhedsbrevet er denne gang redigeret af Jette Thuesen

DEADLINE for nr. 4/2015: 1. december 2015