Vigtigt med sunde og varierede måltider hele livet

Fødevarestyrelsen har undersøgt madvaner, livskvalitet og funktionsevne i forhold til mad og måltider, når borgere 60+ forlader arbejdsmarkedet og/eller mister en samlever. Rapporten ”Skaber nye livssituationer en ændring i måltidsvaner og et anderledes behov for information om sund kost? ” er udarbejdet af Aarhus Universitet, AU-FOOD/MAPP. Undersøgelsen bestod af en analyse af data fra en spørgeskemaundersøgelse fra 2017. Her blev cirka 1.000 borgere over 60 år spurgt om deres kostvaner. Endvidere gennemførte forskerne 17 kvalitative interviews med borgere 60+.

 

Undersøgelsen tyder på, at borgere som udgangspunkt synes, at de er gode til at tilpasse sig deres livssituation rent madmæssigt. Det er ikke  specielt problematisk at gå på pension. Det er mere udfordrende for flere, hvis ens samlever bliver meget syg eller falder bort. I den situation bliver maden så ofte lidt mere simpel, dvs. man foretrækker lettere løsninger, fx rugbrød, yoghurt og færdigretter til aftensmad. Når man er alene, kan de måltider, man spiser sammen med familie og venner, eller i et bofællesskab, få en større betydning. Gruppen, der er blevet interviewet, oplever generelt ikke noget behov for information om kost. De har stor tillid til, hvad de selv ved, om end de fleste ikke er bekendte med, at kostbehovet ændrer sig med alderen. De føler både, at de spiser sundt, samt at de er ved godt helbred, uanset om de fejler noget eller ej. Maden giver kun anledning til sundhedsmæssig bekymring, når de har en sygdom, som der skal tages hensyn til via kosten, såsom diabetes eller osteoporose. Hvis de skal have information skal det gerne være med humor og gerne med konkrete eksempler, som de kan forholde sig til.

 

Læs mere her http://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/madfaellesskaber-hjaelper-aeldre-som-har-mistet-en-samlever/