Regeringen vil fremme bedre og sundere mad- og måltidsvaner

Der er store samfundsmæssige gevinster ved at løfte danskernes kostvaner. Alt for mange danskere dør for tidligt på grund af kostrelaterede sygdomme som diabetes, hjertekarsygdomme og kræft. Desuden fører svær overvægt til øget sygefravær og behandling i sundhedssystemet, der årligt påfører samfundet milliarder i årlige omkostninger. Derfor iværksætter regeringen et initiativ, der skal udvikle løsninger for bedre mad, måltider og sundhed tværs af sektorer. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har i samarbejde med sine ministerkollegaer i Børne- og Socialministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet samt Undervisningsministeriet nedsat et Advisory Board, som skal rådgive regeringen om, hvordan danskernes mad-, måltidsvaner og sundhed kan løftes

 

Læs mere på madvirker.dk