Om ph.d.-kurset ’’ Health, food and fragility – Designing methodological and scientific approaches in the field of food, health, eating, meals, gerontology and nutrition’’:

Formålet med kurset er at fremme formidling af gerontologisk viden og forskning på højt niveau både til en videnskabelig målgruppe (de ph.d.-studerende) og til en bredere offentlighed. Sidstnævnte bl.a. via de udgivelser som de ph.d.-studerende arbejder med på ph.d.-kurset, men også via deres deltagelse i og oplæg på nationale og internationale konferencer (fx National Konference som DGS holder hvert år). Målgruppen er tværfaglig med deltagere fra forskellige gerontologiske discipliner og metoderne er tværvidenskabelige. Målgruppen omfatter endvidere ph.d.-studerende med forskning inden for ældremad generelt.

 

Ph.d.-kurset er en videreudvikling af et tilsvarende ph.d.-kursus, der blev udviklet og gennemført i samarbejde mellem Aalborg Universitet og Professionshøjskolen Metropol i 2016. Baggrunden dengang var, at der ses et stigende behov for forskningsbaseret viden om en række gerontologiske aspekter. Det afspejler sig bl.a. i et generelt stigende antal ph.d.-studier indenfor fx sundheds- og fødevareområdet. Vi har konstateret, at ph.d.-kurset udfylder et udækket behov på netop disse områder – som heller ikke ses dækket i det nærmeste udland.

 

Detaljer om selve ph.d.-kursets indhold kan findes på: phdcourses.dk/Course/58370. Kurset afvikles med oplæg fra en række fremtrædende forskere, som har ekspertice med henholdsvis kvantitative og kvalitative studier og metoder inden for området.

 

Kursets hjemmeside vil løbende blive opdateret.

 

 

På vegne af arrangørerne,

Niels Heine Kristensen, Professor, ph.d.