Mindeord om Knud Erik Jensen

”Mange livgivende hilsener, Knud Erik”. Sådan slutter Knud Erik Jensen introduktionen til sit enmandsfirma ”Udvikling og dokumentation”. Disse energiske og hjertevarme hilsener, som vi er mange over hele landet, der gennem årene har nydt godt af. Kloge og skarpe samtaler om væsentlige problemstillinger i omsorg og pleje for ældre mennesker, og altid med blik for muligheder, forandringer og forbedringer – ”de små smitsomme succeser”, som blev Knud Eriks slogan.

Men Knud Erik er her ikke mere. Det er med stor sorg, at Dansk Gerontologisk Selskab har modtaget meddelelsen om Knud Eriks alt, alt for tidlige død. Som færdiguddannet arkitekt trådte han i slutningen af 1980’erne ind på ’ældreområdet’, og der blev han. Gennem årene har han haft jobs som personalechef, chefkonsulent, formidlingskonsulent og projektleder, og i 2001 etablerede han sin egen konsulent- og formidlingsenhed ”Udvikling og dokumentation”.

Knud Erik har gennem alle årene trofast været at møde i gerontologiske sammenhænge, og fra 1995-2010 var han i bestyrelsen for Dansk Gerontologisk Selskab. Så sent som i november havde vi glæde af hans indlæg om ”Hverdagsrehabilitering på plejehjem – en ny kultur” på selskabets nationale konference om aldring og samfund; ét blandt flere emner, der optog Knud Erik.

Selv har jeg kendt Knud Erik siden 1989, hvor projektarbejde førte os ind i de samme gerontologiske cirkler. Senere arbejdede jeg som leder af Dansk Gerontologisk Institut og Videnscenter på Ældreområdet i en årrække under selskabets bestyrelse, hvor han sad. Altid entusiastisk, idérig, tilpas kritisk og med en stor tyngde i viden og erfaringer. Senest skrev vi i 2013 sammen rapporten ”Velfærdsteknologi – muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældre menneskers sociale liv” for fonden Ensomme Gamles Værn. Det var så dejligt ukompliceret og inspirerende at arbejde sammen med Knud Erik. Han var et vidende, visionært og ordentligt menneske.

Dansk gerontologi lider et stort tab med Knud Eriks død. I selskabets bestyrelse går vores tanker og trøst først og fremmest til Knud Eriks familie; men vi er mange, der sørger over tabet af en god ven og kollega.

Christine E. Swane på vegne af Dansk Gerontologisk Selskabs bestyrelse.