Innovative tilgange til levering og anretning af den mad, som ældre modtager via madservice i eget hjem

Hvordan kan man vække ældres sanser bedst muligt, når det handler om mad? Og hvordan kan vi måske gøre den mere indbydende at spise og se på, og på hvilken måde spiller transporten af maden hjem til de ældre og emballagen ind? Det skal en række kommuner prøve at finde svar på gennem de projekter, de har fået penge til fra en pulje, som Sundheds- og Ældreministeriet nu udmønter.  I aftalen om finanslov for 2017 blev der afsat 25 mio. kr. til en ansøgningspulje målrettet forsøg med innovative tilgange til levering og anretning af den mad, som ældre modtager via madservice i eget hjem. I alt 46 kommuner havde søgt om midler fra puljen, og de seks projekter er udvalgt efter en grundig, faglig vurdering i Sundhedsstyrelsen

 

 

Læs mere her http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2017/Juli/Aeldreministeren-Nu-skal-aeldremaden-goeres-mere-laekker.aspx