Anbefalinger til tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ældre

Den tidligere udgivelse ”Værktøjer til tidlig opsporing af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau og underernæring” fra 2013 indeholdt anbefalinger til en række redskaber, som kan benyttes i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, når der arbejdes med tidlig opsporing. De nye anbefalinger supplerer de tidligere anbefalinger ved at komme med anbefalinger til arbejdsgange til de redskaber fra den tidligere udgivelse, som er de mest benyttede i landets kommuner. Anbefalingerne er i høring frem til den 16. november 2017 kl. 12.00.

 

Læs mere om høringsversionen m.m. her https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61177