Skiftedag i DGS

 
På generalforsamlingen den 18. maj var der udskiftning på flere poster i bestyrelsen. Tine Rostgaard havde valgt ikke at genopstille som selskabets forkvinde. Der var tak og ros til Tine for den gode indsats i DGS. Generalforsamlingen valgte tidligere næstformand Jette Thuesen som ny kvinde på posten.

 

 

Nye og knap så nye ansigter i bestyrelsen: Paolo Caserotti og Louise Scheel Thomasen blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer, og de tidligere suppleanter Lotte Evron og Andreas Nicolajsen blev valgt ind i bestyrelsen. Som suppleant blev Anne Marie Beck valgt ind og rykkede dermed efter eget ønske fra en bestyrelses- til en suppleantplads. Britta Hørdam og Birgitte Højlund havde ikke ønsket at genopstille. Også Britta og Birgitte fik tak for deres gode arbejde for gerontologien.

 

 

Bestyrelsen har siden konstitueret sig med Rikke Gregersen som næstformand, Charlotte Juul Nilsson som sekretær og Christine Swane som kasserer. Disse udgør sammen med Jette Thuesen forretningsudvalget, og alle glæder sig til det videre samarbejde i DGS, som blandt andet byder på konference i efteråret. Vi er også i samarbejde med Dansk Selskab for Geriatri så småt begyndt at se frem mod 2022, hvor Danmark igen bliver vært for Nordisk Gerontologisk Kongres. Der er heldigvis længe til.