Forskningsprojekt: Bedre liv for efterladte efter selvmord

 

Forskningsprojekt vil skabe et bedre liv for ældre mennesker, der er efterladte efter selvmord

 

 

Ældre mennesker får ikke tilstrækkelig hjælp, når de mister et familiemedlem eller en nær ven ved selvmord. Efterladte ældre, der deltager i projektet fortæller: ”Det er tilfældigt om man får tilbudt hjælp. Vi fik tilbudt hjælp, fordi vores præst tilfældigvis havde hørt om NEFOS på et kursus”. Det kan også være svært at tage i mod hjælp ”Der er tabu og skyldfølelse ved selvmord, så der er behov for, at der er en der tager ansvar og siger: Du har brug for hjælp”.

 

I et nyt forskningsprojekt vil ældre mennesker, der har mistet et nært familiemedlem ved selvmord, fagpersoner og forskere udvikle metoder til at støtte ældre efterladte efter selvmord. Målgruppen for projektet er præster, politibetjente, sundhedspersonale, pårørende, naboer og andre, der er i berøring med ældre mennesker, der mister en nærtstående ved selvmord.

 

Projektet er vigtigt, fordi de ældre menneskers oplevelse af tab og konsekvenser for deres livsvilkår er mangelfuldt belyst. Generelt viser forskning, at der er flere negative konsekvenser af at være efterladt efter selvmord, såsom øget risiko for at begå selvmord, indlæggelse på psykiatrisk afdeling, depression, højere skilsmisserate samt social isolation.

 

Bag projektet er Psykiatrien i Region Sjælland, NEFOS (Netværk For Selvmordsramte) og Psykiatrisk Center København. Projektet er støttet af VELUX FONDEN med 3.1. million.

 

Projektet er designet som aktionsforskning. En hjørnesten er, at problemer og løsninger udarbejdes i samarbejde med de mennesker, der er berørte af problemet. Projektet er derfor organiseret med en styregruppe bestående af personer efterladt efter selvmord, fagpersoner og forskere. I dette fællesskab besluttes, hvilke indsatser der skal undersøges og iværksættes for at skabe et bedre liv for ældre personer, der er efterladt efter selvmord.

 

Fra starten af 2017 og de følgende tre år vil interesserede personer, foreninger eller andre, der er berørte af problemet, blive inddraget i projektet gennem et struktureret forløb. Forløbet inkluderer arbejdsgruppemøder, dataindsamling og dataanalyse, konferencer samt udvikling og afprøvning af nye redskaber.

 

Som resultat forventes vejledninger og oplysningsmateriale til borgere og fagpersoner om, hvordan man støtter ældre mennesker, der har oplevet selvmord blandt sine nærmeste.

 

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Elene Fleischer tlf.: 2698 3028, e-mail: Elene.fleischer@NEFOS.dk eller til Lisbeth Hybholt tlf.: 2960 5218, e-mail: h-lisbeth@hotmail.com. Du er også meget velkommen til at henvende dig, hvis du eller din organisation har interesse i at deltage i projektet.