Det ku da være værre

 

 

Anmeldelse af Kaare Christensens bog: Skarpe hjørne & runde dage. Bogen til dig, som fylder 50 – eller det der er værre?

Munksgaard 2016. Pris 199,95 kr.

 

 

For de mange danskere, der allerede har nydt et foredrag af professor Kaare Christensen, vækker denne bog genklang; spækket med information om aldring i Danmark og i verden og formidlet på en letforståelig og humoristisk måde.

 

I bogen gennemgår Kaare Christensen den nyeste viden om overlevelse og sund aldring; om forskel på kønnene i forhold til sygdom og dødelighed, om faktorer, der formodentlig giver os et længere liv, om intelligens, hukommelse og hårtab, om de længst-levende og om dem, der bliver henholdsvis 50, 60, 70, 80, 90 og 100 år.

 

Teksten er et eminent eksempel på god forskningsformidling, når svært tilgængelig videnskab om fx. telomerer og det epigenetiske ur beskrives, så alle kan følge med, krydret med anekdoter og masser af fine fotos.

 

Bogen er tydeligt målrettet hele Familien Danmark som en god gaveide til runde fødselsdage over 50, og det er den god til. Der er layoutet i populær stil med løbetekst og temabokse. Det er informativt, også når tekster gentages i boksene, men man kan af og til som læser blive lidt hægtet af, fordi løbeteksten afbrydes henover nogle sideskift, fordi der skal være plads til bokse, billeder og figurer.

 

 

Engang italesatte Jørgen Povlsen, Kaare Christensens kollega fra Syddansk Universitet, det danske begreb gerontologisering som en betegnelse for det fænomen, at gerontologer og andre aldringsforskere kan have en tendens til at tale så meget om forfald og problemer ved alderdommen, at vi selv er med til at skabe en negativ opfattelse af aldring. Gerontologisering har to sider, idet den med Henning Kirks betegnelser både kan have en forfaldspræget eller en hopla-præget udtryksform. I den ene udgave taler vi om alderdom som noget, der er så forfærdeligt, at vi er nødt til at bekæmpe det. I den anden udgave fortælles solstrålehistorier om gamle mennesker, der kan løbe marathon eller bestige bjerge med en ensidig fokusering, der fjerner opmærksomheden på alderdom forstået som en nuanceret livsfase bestående af mange forskellige tilstande samtidig. Man kan sige, at hoplafortællingerne er en sproglig bekæmpelse af negative opfattelser af alderdom, som ikke fjerner det, der kan opfattes negativt, men som fjerner fokus fra det i stedet, og derved på sin vis gør det endnu mere negativt.

 

Kaare Christensens bog rummer både forfald, marathonløbere og supergamle. Men bogen igennem lykkes det at beskrive disse mange forskellige elementer af aldringsprocesser og –muligheder i en balanceret form uden at falde i gerontologiseringens fælde. Det er ellers svært – og især når man samtidig er morsom, fordi humor ofte sker på bekostning af de lette ofre; de handicappede, de fede, de gamle osv.

 

Kun ét sted må man som gerontolog studse over sprogbrugen, nemlig i undertitlen: ”Bogen til dig som fylder 50 – eller det der er værre?

 

Da døde ikke kan læse bøger, kan man undre sig over, hvad dette ”værre” er?

 

Anne Leonora Blaakilde

Kulturforsker