Ny rapport afdækker ældres holdninger til mad og måltider

 

 

I undersøgelsen har 1041 ældre, fra seks danske kommuner, i alderen 65 år og opefter, besvaret spørgeskemaer. Fælles for respondenterne er, at de er bosiddende i eget hjem (og dermed ikke på eksempelvis plejehjem), og gruppen tæller både selvhjulpne ældre, ældre visiteret til hjælp fra kommunen og ældre visiteret til madservice.
Set i lyset af den store kritik af mad fra madservice, er et af de overraskende resultater i undersøgelsen, at ældre, der får mad leveret, generelt er meget tilfredse med maden. Der er dog stadig plads til forbedringer, når det kommer til eksempelvis variation og krydring.   Samtidig er der er store geografiske variationer i forhold til fremtidige ønsker for kosten. Eksempelvis er økologi meget vigtigt for de ældre i Gentofte Kommune, mens det modsatte er tilfældet for de ældre i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rapporten viser også, at der er stor forskel på de ældres forhold til mad, målt på vægt, appetit og evne til at håndtere indkøb og madlavning. Samtidig sætter undersøgelsen fokus på, hvordan kvalitet, fysiske og sociale rammer og den ældres funktionsevne kan påvirke både ernæringsstatus og den ældre madrelateret livskvalitet.

 

 

Forfatter: http://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/ny-rapport-afdaekker-aeldres-holdninger-til-mad-og-maaltider/

 

Læs mere her http://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/ny-rapport-afdaekker-aeldres-holdninger-til-mad-og-maaltider/