Screening kan målrette forebyggende indsatser til ældre

 

 

Det betaler sig at gå systematisk til værks, når man skal finde de ældre mennesker, der har mest brug for en hjælpende hånd til at forebygge fysisk, social og psykisk mistrivsel

 

 

Frederiksberg og Aarhus’ kommuner har de sidste to år arbejdet med systematisk at screene de borgere, der modtager forebyggende hjemmebesøg. Målet var at finde ud af, hvilke borgere der kunne have mest gavn af forebyggende indsatser i form af enten fysisk aktivitet eller socialt samvær. Tilbagemeldingen fra de kommunale medarbejdere er, at screeningsmetoderne var anvendelige og nyttige til at finde nogle af ældre, der havde behov for forebyggende indsatser. Men det lykkedes ikke at finde og motivere de ældre, der har det største behov for forebyggende tiltag. Det skyldes til dels, at screeningen kun kunne gennemføres hos de ældre, der takkede ja til et forebyggende hjemmebesøg. Samtidig viser evalueringen, at flere af de ældre, der var i den primære målgruppe for de to tiltag, faldt fra undervejs.

 

Link (inkl. rapport og yderligere information) https://www.sst.dk/da/nyheder/2016/screening-kan-maalrette-forebyggende-indsatser-til-aeldre