Sammenhæng i forløb for ældre, svækkede patienter

 

 

Stadig plads til forbedring i forhold til at skabe sammenhæng i forløb for ældre, svækkede patienter

 

KORA har gennemført en evaluering af indsatsen for at skabe sammenhæng i forløb for ældre, svækkede patienter

 

Den afsluttende evaluering af indsatsen om fælles regional-kommunal forløbskoordination til særligt svækkede ældre patienter viser, at der fortsat er brug for, at fagpersoner i kommuner og på hospitaler har fokus på at inddrage patienter og pårørende og på at skabe en bedre sammenhæng i forløbene for særligt svækkede ældre patienter. Kommunerne har især arbejdet med at styrke den eksisterende udskrivningskoordination. Indsatsen er evalueret særskilt og ser ud til at kunne forebygge genindlæggelser og til at kunne tilrettelægges, så den som minimum er omkostningsneutral for kommunen. Regionerne har gennemarbejdet deres indsatser og procedurer for at kunne identificere og udvælge de særligt svækkede ældre medicinske patienter under indlæggelsen og formidle deres særlige behov til kommunerne, før patienterne udskrives.

 

Link (inkl. rapporter) https://www.sst.dk/da/nyheder/2016/evaluering-af-indsatsen-for-at-skabe-sammenhaeng-i-forloeb-for-aeldre,-svaekkede-patienter