Ældre Sagens Fremtidsstudie 2015: Alder ingen hindring

 

 

 

Ældre Sagen har i sit Fremtidsstudie 2015 spurgt ind til mere end 4000 ældre danskeres livskvalitet, forventninger til fremtiden og holdninger i centrale velfærdsspørgsmål.

 

Mere end hver anden dansker mellem 50 og 59 år mener, at ældre i hjemmeplejen og på plejehjem i mindre grad eller slet ikke får en værdig pleje og omsorg.

 

Det er et af de resultater af Ældre Sagens Fremtidsstudie 2015, som i detaljer dokumenterer, hvordan danskere fra 50 til 89 år har det nu og her.

 

Fremtidsstudiet er det femte af sin slags, men for første gang har Ældre Sagen undersøgt, hvad de ældre mener om værdigheden i ældreplejen og på hospitaler: Den manglende tillid til en værdig omsorg kan være med til at forklare, at mere end hver fjerde af de 50-89-årige ifølge undersøgelsen sparer op til selv at kunne betale for deres pleje. Og det selv om mere end hver anden er helt uenig i, at ældre selv skal betale for hjemmehjælpen. 40 procent af de interviewede ser gerne en udbygning af velfærdsstaten.

 

De mere end 4000 danskere mellem 50 og 89 år, som medvirker i studiet, har også svaret på spørgsmål om bl.a. arbejdsmarked, sociale netværk, økonomi, frivillighed, ældrepleje, helbred og boligforhold.

 

Trods større bekymring for fremtiden end tidligere, er der samtidig tegn på, at mange er godt tilfredse med deres liv lige nu. På en skala fra 0 til 10 lander de 50-89 årige på et gennemsnit på 8,3, og hele 90 procent mener, at livet er fuldt af muligheder.

 

Den nærmeste familie betyder mest, men vennerne følger lige efter, og mere end seks ud af 10 har fået nye venner eller bekendte inden for de sidste fem år.

 

 

Læs mere om undersøgelsen og bogen ”Alder ingen hindring” på: www.aeldresagen.dk/fts2015

 

 

Om Fremtidsstudiet 2015

 

Et studie, hvor Ældre Sagen som en opfølgning på Fremtidsstudiet 2010 undersøger holdninger, forventninger, glæder og bekymringer hos de ældre generationer. Her nogle nøgletal:

 

 

 • På en skala fra 0 til 10 lander de 50-89-årige på et gennemsnit på 8,3, når det handler om tilfredshed med livet.
 • Livstilfredsheden er dog markant lavere for hjemmehjælpsmodtagere, personer med mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred og ensomme.
 • Mere end hver anden mellem 50 og 89 er slet ikke begrænset af sit helbred.
 • Hver tredje bor alene, andelen stiger i takt med alderen.
 • Mere end seks ud af 10 har fået nye venner eller bekendte inden for de sidste fem år.
 • Op mod 120.000 mennesker mellem 50 og 89 år er ensomme.
 • Hver fjerde erhvervsaktiv ønsker at fortsætte med at arbejde så længe som muligt.
 • Hver tredje, der har forladt arbejdsmarkedet, ville gerne have fortsat længere.
 • 50 pct. af de erhvervsaktive i alderen 50-54 år og 60-64 år forventer en dårligere levestandard som pensionist, mens det var 44 pct. i 2010.
 • Knap hver fjerde er frivillig.
 • Omkring 130.000 danskere mellem 50 og 89 år modtager, ifølge Fremtidsstudiet, hjemmehjælp i 2015.
 • En ud af 10 har selv betalt for hjemmehjælp – for de 80-89-årige er det en ud af fem.
 • Kommunen er klart den mest foretrukne leverandør af såvel praktisk hjælp som hjælp til personlig pleje.
 • Mere end hver anden mellem 50 og 59 år mener i mindre grad eller slet ikke, at ældre i hjemmeplejen og på plejehjem generelt får en værdig pleje og omsorg, hvor det er hver fjerde mellem 80 og 89 år.
 • 40 procent mener, at velfærdsstaten skal udbygges.
 • Mere end hver fjerde mellem 50 og 89 år sparer op til selv at kunne betale for den hjælp og pleje, de måtte få brug for – for de 50-59-årige er det hver tredje.
 • Mere end hver anden er uenig i, at ældre selv bør betale for hjemmehjælp.