Vidensbank om mad og måltider: bedremåltider.dk

 

 

Mad og måltider har stor betydning for ældres sundhed og livskvalitet. Derfor er der i disse år stort fokus på kvaliteten af den mad, ældre tilbydes og de rammer, de spiser under. Mange steder er kommuner, plejeboliger og køkkener allerede i gang med at udvikle mad- og måltidskoncepter for eller sammen med de ældre.

Der er brug for, at de gode eksempler kommer frem i lyset, så kommunerne kan lære af hinandens positive erfaringer med at bruge mad- og måltidskoncepter til at styrke ældres livskvalitet og sundhed. Med vidensbanken, bedremaaltider.dk, kommer de gode cases frem i lyset, og erfaringer herfra kan fungere som et fint afsæt for nye indsatser i kommunerne.

Køkkenfaglige, ergo- og fysioterapeuter, frivillige, plejepersonale, ledere og embedsmænd har en værdifuld viden om, hvordan ældremaden og måltiderne kan forbedres. Ved at kommunerne går i dialog med hinanden om erfaringer kan det forhåbentligt også spare udviklingsressourcer ved at bruge eller lade sig inspirere af ideer, som allerede er afprøvet.

Derfor er Socialministeriet, Fødevareministeriet og Madkulturen gået sammen om at samle denne viden. Som opstart er indhentet cases, der viser Bedre Måltiders funktion og formål. Ligeledes er der samlet litteratur der relaterer til ældres mad og måltider. Listen er ikke komplet.

Kommuner, institutioner og øvrige interessenter på ældreområdet kan fremadrettet dele flere gode cases ved at indsende dem til bedremaaltider.dk og dermed bruge siden til inspiration og deling af de gode løsninger på plejehjem og i madudbringningen

 

Se mere her http://bedremaaltider.dk/servicemenu/om-bedre-maaltider/