Nyt fra Sundhedsstyrelsen

 

 

Forløbsplaner https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/folkesygdomme/kronisk-sygdom/forloebsplaner

 

Fra 2015 indføres der forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme, jf. regeringens sundhedsstrategi “Jo før – jo bedre” og finanslovsaftalen for 2015. En del af disse vil vedrøre ældre.

 

Initiativet skal understøtte en høj kvalitet og sammenhæng i behandling og sundhedsfaglig rehabilitering til patienter med kronisk sygdom, uanset hvor i landet de bor. Forløbsplanerne har særligt til formål at give patienter, der bliver diagnosticeret med en kronisk sygdom som fx KOL og diabetes, et overblik over deres individuelt tilpassede behandlings- og rehabiliteringsforløb. Det er aftalt, at der i første fase fra primo 2015 til medio 2016 udarbejdes forløbsplaner til mennesker med KOL, type 2 diabetes og en gigtlidelse.

 

Se mere her https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/folkesygdomme/kronisk-sygdom/~/media/6CC040382A3742B8BF34A3226BA148BA.ashx

 

 

Nationale kliniske retningslinjer – igangværende

 

I efteråret 2015 er Sundhedsstyrelsen påbegyndt arbejde på nationale kliniske retningslinjer for forskellige emner hvoraf en del er relevante for ældre:

 

  • Antibiotika ved tandlægebehandling
  • Rehabilitering af patienter med prostatakræft
  • Behandling af lænderygsmerter
  • Hofteartrose – konservativ behandling og genoptræning ved THA
  • Forebyggelse og behandling af delir
  • Ernærings- og træningsmæssig rehabilitering af geriatriske patienter med vægttab og funktionsevnetab (efter indlæggelse)

 

Emnerne er besluttet af det nationale udvalg og styregruppen for nationale kliniske retningslinjer.

 

Se mere her https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-og-retningslinjer/nationale-kliniske-retningslinjer/igangvaerende