Ældre som frivillige er en velfærdsressource

 
Af Charlotte Jørgensen og Helle Stærmose, UC Lillebælt 

 

University College Lillebælt har gennemført projektet EVARS, hvor ældre og professionelle kommer på uddannelse i frivilligt arbejde. På kursusforløbet deltog 40 frivillige ældre og 15 professionelle fra fire deltagende kommuner.

 

Målet med projektet har været at styrke social inklusion og strategier i kommunerne for frivillighed og samarbejdet mellem professionelle og frivillige.

 

En vigtig erfaring fra kursusforløbet er, at er der et betydeligt potentiale i udvikling af socialt inkluderende metoder i arbejdet med frivillighed og professionelle, såvel som ressourceforståelsen af frivillige. Evalueringen viser, at de ældre bl.a. har sat stor pris på at få viden om frivilligt arbejde leveret i varieret form og ikke mindst med fokus på hvordan, deres egne erfaringer kan bruges i en frivillig sammenhæng. ”Desuden har det været af stor værdi at skabe videndeling på tværs af frivillige og professionelle”, siger Helle Stærmose, UCL og henviser til de positive resultater i evalueringen med de ældre frivillige. Ældre udgør en vigtig ressource som frivillige for landets kommuner. Thyra Rasmussen, 69 år fra Nyborg Kommune, er en af de ældre, der takkede ja til EVARS. På de fem uddannelsesdage har hun fået viden om alt fra børn og unge til demens, og temaer som etik og kommunikation. Hun er allerede frivillig i kommunens Seniorinfo. ”Emnerne har været meget inspirerende og oplysende. For eksempel fokus på vigtigheden af en klar rollefordeling mellem de frivillige og de professionelle, så man ved, hvem der gør hvad”, siger Thyra Rasmussen, frivillig, tidligere ansat og byrådsmedlem i Nyborg Kommune.

 

De professionelle har ligeledes fundet det værdifuldt at blive bragt sammen med de frivillige. ”De frivillige giver vigtige input til os i kommunerne. Ofte ved de bedre end os, hvor der er brug for frivillige indsatser. Gennem dialog finder vi ud af, hvor betydningsfuldt det er, at vi er helt skarpe på rammerne. Både de frivillige og de ansatte skal kende deres opgaver, siger Yvonne Henriksen, sektionsleder”, Svendborg Kommune.

 

EVARS er et EU-projekt, som foruden Danmark også afvikles i Tyskland, Slovakiet og Østrig. Projektet bidrager i perioden 2013-2015 med viden om, hvordan man gennem uddannelse styrker frivillighedsområdet i kommunerne.

 

 

På baggrund af projektet ser det ud til, at der et stærkt udviklingspotentiale i at styrke kommunikative kompetencer hos såvel frivillige som professionelle. Og at det kræver metoder, som kan understøtte potentialet i at udfolde sig. Her kan samskabelse bidrage.

 

EVARS undervisningsmateriale er tilgængeligt til brug for alle kommuner og organisationer. Det består af fem komplette kursusdage med forslag til litteratur, undervisningsformer, refleksionsøvelser og meget mere. Det kan også rekvireres direkte hos UCL gennem Udviklingscenter for Samskabelse, der også gerne fortæller mere om brugen af materialet.

 

Hvis du vil vide mere så kontakt projektleder for EVARS Helle Stærmose, University College Lillebælt hhst1@ucl.dk og/ eller projektleder i Udviklingscenter for Samskabelse, Charlotte Jørgensen chjo@ucl.dk. Se i øvrigt også http://www.evars.eu/ og http://samskabelse.ucl.dk/forside/om-udviklingscenter-samskabelse/

 

EVARS er et EU-projekt, som foruden i Danmark også afvikles i Tyskland, Slovakiet og Østrig. Projektet bidrager i perioden 2013-2015 med viden om, hvordan man gennem uddannelse styrker frivillighedsområdet i kommunerne.