Ph.d.-projekt om design af madservice

 

Design af madservice

 

Af Nenna Brinck, ph.d.-studerende på Plan, Aalborg Universitet København

 

Den offentlige madservice har som primær opgave at levere mad til ældre, der ikke længere kan tilberede deres måltider selv, jf. Serviceloven § 83 om praktisk hjælp i hjemmet. Kommunerne har fokus på at udvikle området, dels fordi gruppen af ældre borgere er voksende, dels fordi der i den offentlige madservice ligger et potentiale for at forebygge og behandle undervægt samt en lang række sygdomme. Mange ældre spiser for lidt, og det har indflydelse på deres generelle helbredstilstand og livskvalitet. Det er velkendt i Danmark, at en betydelig del ældre borgere i hjemmeplejen og på plejehjem er undervægtige. Ældres undervægt skyldes ikke alderdom som sådan, da vægttab ikke er en naturlig del af aldringsprocessen. Appetitløsheden kan have mange årsager, fx ensomhed, anden madkultur m.m. Der er med andre ord flere gode grunde til at arbejde med innovation af madservice i et bredere perspektiv.

 

De fleste kommuner ønsker at arbejde brugerorienteret og tilrettelægge deres madservice, så den opfylder ønsker og behov fra den ældre målgruppe. Det er udbredt at gennemføre tilfredshedsundersøgelser, men denne metode giver ikke tilstrækkelig indsigt og viden om målgruppens behov, ønsker og oplevelser, blandt andet på grund af målgruppens tilbageholdenhed med kritik.

 

Formålet med dette ph.d.-projekt er at opnå indsigt i ældre borgeres værdier, ønsker og oplevelser vedrørende madservice, med henblik på at kunne give beslutningstagere i den offentlige madservice et bedre beslutningsgrundlag vedrørende fremtidens brugerorienterede ældremad.

 

Fokus er på hjemmeboende ældre, som modtager madservice. Udover at undersøge denne målgruppes værdier, ønsker og oplevelser i forhold til madservice, har ph.d.-projektet også fokus på at undersøge, hvordan afsender af den offentlige madservice kan inddrage brugerne i udviklingen af madservice, så brugerne reelt er med til at udvikle madkonceptet, fremfor primært at vurdere den leverede mad.

 

Ph.d.-projektet indeholder kvalitative, empiriske undersøgelser blandt hjemmeboende ældre borgere, der er visiteret til at modtage madservice gennem kommunen.

 

 

Ph.d.-projektet er et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Metropol.

 

 

Kontakt gerne ph.d.-studerende Nenna Brinck, nenna@plan.aau.dk eller professor Niels Heine Kristensen, nhk@plan.aau.dk for yderligere information.