Nyt fra Socialstyrelsen

  

af Anne Marie Beck, bestyrelsesmedlem DGS

 

På Socialstyrelsens særlige site om demens kan du nu læse to nye temaer. Få indsigt i observationsmetoden Dementia Care Mapping og den aktuelt bedste viden om fysisk aktivitet og demens.

 

Demens DCM-metoden

 

Socialstyrelsen har publiceret to nye temaer på sin særlige demensside. Denne gang sættes der dels fokus på observationsmetoden Dementa Care Mapping (DCM), dels på fysisk aktivitet og demens. Læs om forskningen og de socialfaglige indsatser, der knytter sig til de to områder.

 

Temaerne henvender sig til både fagpersoner, beslutningstagere og undervisere.

 

DCM er en metode, der kan bruges til at kortlægge behovet for personorienteret pleje og omsorg for mennesker med en demenssygdom. Metoden fokuserer på omsorgsrelationen mellem personalet og den demensramte.

 

Fysisk træning og aktivitet kan måske have en positiv effekt på de kognitive evner hos mennesker med demens. Men det vides ikke med sikkerhed. Derimod er der god dokumentation for, at fysisk aktivitet nedsætter risikoen for at udvikle demens.

 

Viden om tilrettelæggelse og effekter

 

De to nye temaer er en del af et projekt, som skal formidle viden om socialfaglige indsatser på demensområdet og deres organisering. Man kan både finde viden om, hvordan indsatserne kan tilrettelægges og om effekterne af indsatserne. Projektet indgår i den nationale handlingsplan for demensindsatsen.

 

Som noget særligt på denne side kan man lave sin egen pdf-udgave, hvor man enten kan tage det nye tema, dele af det, eller kombinere det med et eller flere af de tidligere temaer på socialstyrelsen.dk/demens.

 

Der er nu i alt 8 temaer, blandt andet om særlige målgrupper – fx yngre med demens, pårørende og mennesker med udviklingshæmning og forskellige metoder – fx marte meo og reminiscens. Der kommer yderligere to temaer i løbet af efteråret og vinteren.

 

 

 

 

Udmøntning af satspuljemidler

 

Børne-, ligestillings, integrations- og socialområdet 2015-2018

 

Partierne bag satspuljeforliget, Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har den 29. oktober 2014 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2015 for børn, ligestilling, integration og det sociale område.

 

Svage ældre og demens

 

Satspuljepartierne er enige om at styrke indsatsen for ældre med demens. Der afsættes 102,2 mio. kr. til en samlet indsats, der sikrer, at flere plejeboliger indrettes demensegnet, giver en mere målrettet pleje af demente, uddanner demensnøglepersoner på plejeboliger og sikrer aflastning af pårørende til demente i egen bolig. Den styrkede indsats for ældre med demens skal ses i sammenhæng med den styrkede indsats på sundhedsområdet.

 

Udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre

 

Rigtig mange ældre modtager madservice enten i eget hjem eller på plejehjem. De ældre kan have meget forskellige funktionsbegrænsninger og behov. Fælles for dem er, at de har brug for god og nærende kost, som både giver dem energi og bedre livskvalitet. Et godt måltid er for mange af disse ældre en af dagens vigtigste begivenheder. Omgivelserne og rammerne omkring serveringen og anretningen har stor betydning for, om måltidet bliver en positiv og stimulerende oplevelse. Satspuljepartierne er enige om at afsætte 11,0 mio. kr. over tre år til at udvikle bedre rammer om det gode måltid for ældre.