Nyhedsbreve fra DGS

Dansk Gerontologisk Selskab udsender fire nyhedsbreve om året.

Medlemmer af selskabet får automatisk tilsendt oplysninger om
brevene, men andre kan på disse sider også følge med i, hvad der rører sig på det Gerontologiske Danmarkskort!


Stof til nyhedsbrevet

Vi viderebringer gerne informationer af ikke-kommerciel karakter fra og til medlemmerne. Det kan for eksempel være meddelelser om arrangementer, om ny forskning eller nye udviklingsprojekter, eller om nye bøger og artikler.

Mail dem til os og mærk mailen "Nyt om Gammelt".

Nyt valgfrit kursus i Gerontologi for lægestuderende blev en stor succes

 
af Charlotte Nilsson, kursusleder, adjunkt, cand.med., phd.
 
Inspireret af workshoppen om gerontologi i uddannelserne ved Dansk Gerontologisk Selskabs Årsmøde 2011 nedsatte vi ved Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet  en arbejdsgruppe bestående af Carsten Hendriksen, Rikke Lund, Kirsten Avlund og undertegnede. Som medlemmer af den gerontologiske forskningsgruppe samme sted, var det vores ønske at fremme undervisningen i gerontologi for kommende læger.
 
Første skridt var at undersøge, hvor meget gerontologien i forvejen fyldte på lægeuddannelsen, og vi gennemgik de nuværende bachelor- og kandidat-studieordninger minutiøst. Vi fandt bemærkelsesværdigt lidt om aldring og ældre patienter: ikke et ord om geriatri, generelt om aldring, gerontologi, gerontopsykiatri m.m. Kun på kursus i social medicin og rehabilitering stødte vi på ordet ”ældre”: ”Den studerende skal kunne redegøre for samspillet mellem biomedicinske, psykiske og sociale processer i udviklingen af sygdomme og funktionsnedsættelser blandt børn, voksne og ældre.” Alle klinisk arbejdende læger vil i deres arbejde skulle behandle ældre patienter, og vi fandt det derfor yderst vigtigt, at de kommende læger bliver introduceret til de komplekse problemstillinger i mødet med den ældre patient.
 
Vi rettede henvendelse til Studienævnet for Medicin, der viste stor interesse, og vi fik i de kommende måneder grønt lys til at gå videre med planlægningen af et valgfrit kursus i gerontologi.
 
Med tanke på målgruppen for kurset kontaktede vi en bred skare at klinikere indenfor geriatri og gerontopsykiatri, aldringsforskere m.m. Som kursusleder var det en stor fornøjelse at sammensætte præcis det kursus, jeg selv for år tilbage kunne have ønsket mig som kommende læge og forsker indenfor gerontologi. Og det var en endnu større fornøjelse, at samtlige potentielle undervisere, vi kontaktede, var meget positive. Over hele linjen var der opbakning og ros for at støtte gerontologien på lægeuddannelsen ved Københavns Universitet.
 
I august 2013 løb kurset så af stablen for første gang med 25 studerende. Det blev en rigtig god og intens uge med emner som aldringens demografi, aldersrelateret fald i kognitiv funktion, medicinsk behandling af ældre patienter, ældres seksualitet, livets afslutning, sociale relationer, depression, funktionsevne, fysisk aktivitet og kost, forebyggelse, kommunikation med den ældre patient, succesfuld aldring og naturligvis geriatri. Undervisere fra flere danske universiteter og forskningsmiljøer, hospitaler, og almen praksis blev suppleret af såvel en klinisk farmakolog som en hospitalspræst.
 
Det var fantastisk at opleve de studerendes interesse, både for de klinisk relevante emner som for de mere bløde gerontologiske emner. Kurset fik rigtig fine kommentarer med på vejen fra de studerende til den afsluttende evaluering, og vi har allerede fået lov til at gå i gang med arrangere næste års valgfri kursus. På sigt håber vi at kunne blive en fast tilbagevendende og gerne obligatorisk del af studieordningen for lægestudiet. Vi glæder os til at kæmpe for gerontologien!