Nyhedsbreve fra DGS

Dansk Gerontologisk Selskab udsender fire nyhedsbreve om året.

Medlemmer af selskabet får automatisk tilsendt oplysninger om
brevene, men andre kan på disse sider også følge med i, hvad der rører sig på det Gerontologiske Danmarkskort!


Stof til nyhedsbrevet

Vi viderebringer gerne informationer af ikke-kommerciel karakter fra og til medlemmerne. Det kan for eksempel være meddelelser om arrangementer, om ny forskning eller nye udviklingsprojekter, eller om nye bøger og artikler.

Mail dem til os og mærk mailen "Nyt om Gammelt".

Mindeord om Kirsten Avlund.

 

Professor, PhD, Dr. Med. Kirsten Avlund døde 1.september 2013. Gerontologien i Danmark har hermed mistet sin mest farverige, funklende og glædesspredende stjerne.

 

Kirsten var den første professor i Gerontologi (aldringsforskning) ved Københavns Universitet, og også den første ergoterapeut i Danmark, der er blevet tildelt de akademiske grader PhD og Dr. Med. Fra 1980-84 var hun ansat ved reumatologisk afdeling, Roskilde amtssygehus, fra 1985-98 ved Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, først som videnskabelig assistent og ph.d.-studerende, senere som adjunkt, fra 1998 som lektor og endelig fra 2008 som professor.
Hun var medlem af styregruppen for de to store danske aldringsforskningscentre; Center for Sund Aldring  og Danish Aging Research Centre. Fra 2007 var hun desuden leder af Copenhagen Aging and Midlife Biobank, som i mange år fremover vil levere enestående data til forskningsprojekter om betydningen af sociale, mentale og helbredsmæssige faktorer i barndommen for tidlig aldring; om hvilken indflydelse biologiske og sociale faktorer midt i livet har på aldringen senere i livet; og hvordan kroniske inflammationstilstande kan være et tegn på tidlig aldring.

 

Kirsten var et meget rummeligt og elskeligt menneske, der med en stor latter altid formåede at skabe liv i ethvert selskab. Hun havde øje for de store perspektiver, men også for det enkelte menneske.

 

Hun var utroligt flittig, omhyggelig og grundig i sit arbejde og repræsenterede på bedste vis en mønsterbryder, der brugte sin grunduddannelse som ergoterapeut som afsæt til et livslangt engagement i at indsamle og udbrede viden om, hvad der kan gøres for at sikre os alle flest mulige leveår med god funktionsevne. Hun var en yderst vellidt underviser, foredragsholder og kollega og havde et omfattende fagligt netværk i ind- og udland. Hendes forskning er internationalt anerkendt og har været med til at sætte Danmark på verdenskortet indenfor aldringsforskningen.

 

Vi har i mange år i Dansk Gerontologisk Selskab haft enorm glæde af Kirstens engagement, støtte og indsigt. Senest deltog hun i paneldebatten til vores årsmøde i Odense i april 2013, og året før i planlægningen og afholdelsen af den Nordiske Kongres i Gerontologi i København. Kirstens store og brede viden om gerontologi og mangeårige erfaring har vi også internt i bestyrelsen nydt godt af talrige gange, for eksempel i form af gode råd om interessante nye tiltag og arrangementer.

 

Vi håber, at vi fremover i Dansk Gerontologisk Selskab kan være med til at ære Kirstens minde og hylde hendes store betydning for gerontologien i Danmark.

 

DGS bestyrelsen.