Nyhedsbreve fra DGS

Dansk Gerontologisk Selskab udsender fire nyhedsbreve om året.

Medlemmer af selskabet får automatisk tilsendt oplysninger om
brevene, men andre kan på disse sider også følge med i, hvad der rører sig på det Gerontologiske Danmarkskort!


Stof til nyhedsbrevet

Vi viderebringer gerne informationer af ikke-kommerciel karakter fra og til medlemmerne. Det kan for eksempel være meddelelser om arrangementer, om ny forskning eller nye udviklingsprojekter, eller om nye bøger og artikler.

Mail dem til os og mærk mailen "Nyt om Gammelt".

Fysioterapeuter på ældreområdet – fra knogleskørhed til klinisk ræsonnering

 
Annette Storm skriver på vegne af Geriatriske Fagforums bestyrelse
 
Hermed indlæg fra Geronto Geriatrisk Fagforum, som pr. 1. januar 2014 overgår til specialebærende selskab.
 
Dansk selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri har til formål at danne organisatorisk ramme om en specialebærende faglig gruppering med henblik på at styrke de faglige miljøer og bidrage til at realisere visionen om specialiseret og evidens baseret fysioterapi.
 
Gennem at:

– Forestå kompetenceudvikling og styrkelse af medlemmernes faglige viden og ekspertise indenfor fysioterapeutfaglige specialer og fagområder.

– Koordinere med andre specialebærende faglige selskaber og faglige selskaber via Dansk Selskab for Fysioterapi, således at faglige selskaber for fysioterapi trækker i samme retning, videndeler, udnytter hinandens ressourcer og etablerer fælles funktioner, hvor dette er formålstjenligt.

– Varetager medlemmernes faglige interesser og repræsenterer medlemmerne, hvor dette er økonomisk og fagligt hensigtsmæssigt, idet en sådan interessevaretagelse koordineres med Dansk Selskab for Fysioterapi.
 
Vi afholder d. 24. oktober 2013 en temaeftermiddag om Klinisk Ræsonnering i København. ”Fra tanker til handling – vejen til en klinisk beslutning i en geriatrisk kontekst”.
 
Desuden afholder vi vores Faglige Årsmøde i november 2013 i Odense, hvor vi har indlæg omkring ”Kroniske smerter og en kognitiv tilgang i træningen af den ældre patient/borger”, så er der et indlæg omkring ”Viden og forståelse for artrose” og til slut er der et indlæg ”Ernæring og træning af den ældre patient/borger”.
 
Yderligere er jeg medarbejder på et forsknings studiet på Odense Universitetshospital omkring ældre: Odense Fald og Osteoporose Studie (OFOS). Undersøgelsen omhandler to delstudier: Delstudie 1 omhandler osteoporose og delstudie 2 omhandler fald og funktionsevne.
 
I delstudie 1 undersøges hyppigheden af knogleskørhed og sammenfald på ryghvivlerne forårsaget af knogleskørhed, blandt ældre. knoglescanningen foretages med DXA-scanning til at konstatere knogleskørhed.
 
I delstudie 2 undersøges sammenhængen mellem faktorer som kan føre til fald og nedsat funktionsevne, blandt ældre der falder og ældre der ikke falder. Derudover er vi interesseret i at undersøge, om der sker ændringer i funktionsevne over tid.

 

På vegne af Geronto Geriatrisk Fagforum´s bestyrelse

Fysioterapeut

Cand. Scient. San.

Annette Storm