Nyhedsbreve fra DGS

Dansk Gerontologisk Selskab udsender fire nyhedsbreve om året.

Medlemmer af selskabet får automatisk tilsendt oplysninger om
brevene, men andre kan på disse sider også følge med i, hvad der rører sig på det Gerontologiske Danmarkskort!


Stof til nyhedsbrevet

Vi viderebringer gerne informationer af ikke-kommerciel karakter fra og til medlemmerne. Det kan for eksempel være meddelelser om arrangementer, om ny forskning eller nye udviklingsprojekter, eller om nye bøger og artikler.

Mail dem til os og mærk mailen "Nyt om Gammelt".

Dansk Selskab for Geriatri er i vækst

Demografien viser, at vi bliver flere og flere ældre i Danmark og ældrepopulationen kommer til at
udgøre en større del af befolkningen.

 

demo

Dette vil over de næste dekader medføre store udfordringer og et tiltagende behov for speciallæger i specialet intern medicin: geriatri. Specialet er et af de 9 intern medicinske specialer.

 

I Dansk Selskab for Geriatri (DSG) har vi indenfor de sidste 8-10 år kunnet se, at specialet er gået fra at være et mere rehabiliteringsorienteret speciale til også at være et akut intern medicinsk speciale.

 

I dag er der i alt 22 geriatriske afsnit/afdelinger i landet. Alle afdelinger har en stor akutfunktion, således at over 90 % af patientindtaget er akut. Liggetiden indenfor de sidste 8-10 år er faldet fra omkring 20 til i gennemsnit 7-8 dage.

I SSTs nye uddannelsesdimensioneringsplan fra 2013 til 2017 er det planlagt, at der fremadrettet skal uddannes 17 speciallæger i Geriatri om året. Dette er en stigning på knap 50 %, da vi frem til 2013 uddannede 11,5 speciallæge om året. Der er således politisk bevågenhed omkring den geriatriske patient og det geriatriske speciale.

Der er stigende interesse for geriatri med vedvarende medlemstilgang i DSG (nu ca 240 medlemmer), stor søgning til uddannelsesstillinger samt stor efterspørgsel efter speciallæger i geriatri.

 

Igennem de senere år er der øget efterspørgsel på geriatriske speciallæger fra andre afdelinger såvel medicinske som kirurgiske. Der er i dag ansat flere geriatriske speciallæger i de fællesakutte modtageafdelinger (FAM), på ortopædkirurgisk afdelinger og neurologiske afdelinger. Blandt de nuværende 138 speciallæger i Geriatri er 61 af dem er over 60 år. Dette medfører en stor udfordring i at kunne følge med efterspørgslen på geriatriske speciallæger.

 

I DSG ser vi også en udfordring i, hvordan man fremover vælger at organisere sig på hospitalerne rundt om i landet. DSG ønsker at bevare de geriatriske afsnit og afdelinger, og vi ønsker, at de geriatriske speciallæger er ansat i specialet/afdelingerne/afsnittene, og at de herfra udøver deres ekspertise på de afdelinger, der efterspørger dem. Dette med baggrund i, at vi mener, at når man indgår i en teamfunktion, skal man yde den største ekspertise indenfor sit eget felt, og man skal konstant kunne vedligeholde denne ekspertise. Vi mener i DSG, at man bedst bevarer og udvikler sine ekspertfunktioner, når man til daglig færdes i det geriatriske miljø blandt ligestillede kolleger og plejepersonale. På denne måde mener vi, at vi kan opretholde den største ekspertise indenfor vores felt, når vi skal arbejde på tværs af specialerne. De geriatriske afdelinger er desuden vigtige for uddannelsen af nye speciallæger i geriatri.

 

Der hvor vi er længst fremme er med det tværfaglige samarbejde er indenfor ortogeriatrien, primært omkring behandling af patienter over 65 år med hoftenær fraktur. Der er evidens for at geriatrisk intervention nedsætter mortaliteten og liggetiden for denne patientgruppe.

 

DSG har i samarbejde med Dansk Ortopædkirurgisk Selskab (DOS) nedsat en arbejdsgruppe, som i fællesskab vil beskrive retningslinjerne for det tværfaglige samarbejde inden for ortogeriatrien.

 

På demensområdet spiller geriatri en vigtig rolle. Geriatere har funktioner landet over i Hukommelsesklinikker og demensudredningsenheder. Der er for nylig udkommet en national klinisk retningslinje på demensområdet, som er udgivet af SST og hvor DSG – sammen med en lang række samarbejdspartnere bl.a. neurologer og psykiatere har deltaget både i arbejds- og referencegruppen. På samme måde kan man forestille sig, at der vil kunne etableres mere formaliseret tværfagligt samarbejde sammen med for eksempel neurologien omkring rehabiliteringen af apopleksipatienter, indenfor onkologien omkring samarbejdet om ældre cancerpatienter med comorbiditet og samarbejde med FAM afdelingerne omkring den akutte geriatriske patient.