Nyhedsbreve fra DGS

Dansk Gerontologisk Selskab udsender fire nyhedsbreve om året.

Medlemmer af selskabet får automatisk tilsendt oplysninger om
brevene, men andre kan på disse sider også følge med i, hvad der rører sig på det Gerontologiske Danmarkskort!


Stof til nyhedsbrevet

Vi viderebringer gerne informationer af ikke-kommerciel karakter fra og til medlemmerne. Det kan for eksempel være meddelelser om arrangementer, om ny forskning eller nye udviklingsprojekter, eller om nye bøger og artikler.

Mail dem til os og mærk mailen "Nyt om Gammelt".

 

Nyt om Gammelt  –  Fjerde nyhedsbrev fra DGS

 

Nyhedsbrevet udkommer minimum 4 gange om året. Med nyhedsbrevet vil DGS sikre en smidig, tidssvarende og effektiv kommunikation med medlemmerne. I løbet af 2013 udbygger vi nyhedsbrevet i takt med, at selskabet udvikler en ny formidlingsstrategi.

 

 

 

Det Gerontologiske Danmarkskort

 

Nyt om gammelt besøger forsknings- og videnmiljøer rundt i landet. 

 

 

Den vigtigste opgave for DGS er at formidle viden inden for alle gerontologiens delområder. For at løse den opgave har vi indledt en ’rejse’, hvor vi opsøger de mange forsknings-, viden- og uddannelsesmiljøer rundt i landet, som beskæftiger sig med aldringsforskning og uddannelse og udvikling på ældreområdet: Det være sig professionshøjskoler, universiteter, kommunale udviklingsafdelinger, faglige selskaber eller andre netværk. Hensigten er dels at berette om deres virksomhed, dels at etablere et net af kontaktpersoner, så vi kan være opdaterede med ny forskning, ny viden, nye uddannelser og nye erfaringer. Vi håber, I vil tage godt imod initiativet.

 

Og har I selv nyt at berette, men bliver I ikke kontaktet, så send os en mail.