Stof til nyhedsbrevet

Vi viderebringer gerne informationer af ikke-kommerciel karakter fra og til medlemmerne. Det kan for eksempel være meddelelser om arrangementer, om ny forskning eller nye udviklingsprojekter, eller om nye bøger og artikler.

Mail dem til os og mærk mailen "Nyt om Gammelt".

Ny antologi om hverdagsliv på vej

 

 

Anne Marie Beck, Birgitte Højlund og Louise Scheel Thomasen 

 

”At skabe gode dage. Hverdagsliv i et gerontologisk perspektiv” er henvendt til alle, der arbejder med ældre mennesker.

 

Til efteråret udgiver DGS en ny antologi, der som titlen antyder giver indblik i forskellige aspekter af hverdagen for ældre mennesker, både i eget hjem og på plejehjem, fx sexualitet, udeliv og socialt liv. Bogen rummer begreber til at forstå hverdagslivet og værktøjer til at man som fagpersonale kan bidrage til at skabe gode dage for de mennesker, man møder i sit arbejde, og hvis liv og hverdag man bliver en del af.

 

Det er velkendt, at den demografiske udvikling i Danmark nødvendiggør viden og nytænkning om aldring, som favner både sygdoms-, samfunds- og hverdagslivsorienterede aspekter af tilværelsen for ældre mennesker. Sammenlignet med de øvrige nordiske lande synes der i Danmark at være et særligt stort behov for formidling af viden om aldring og ældre inden for samtlige af gerontologiens delområder. DGS har foretaget en rundspørge blandt social- og sundhedsuddannelserne som viste at der på SOSU-skolerne er et væsentligt udækket behov for at etablere gerontologi som et fagområde og for tilpassede undervisningsmaterialer. Derfor udgiver DGS antologien ’’At skabe gode dage – hverdagsliv i et gerontologisk perspektiv’’. Antologien er blevet til med støtte fra Helsefonden og med bistand fra en baggrundsgruppe bestående af repræsentanter fra forskellige SOSU-skoler. En lang række forfattere fra forskning og praksis har bidraget med viden om forskellige gerontologiske områder. Antologien præsenteres første gang ved DGS nationale konference i Middelfart, hvor den vil kunne købes. Antologien vil også kunne hentes på DGS’ hjemmeside.