Stof til nyhedsbrevet

Vi viderebringer gerne informationer af ikke-kommerciel karakter fra og til medlemmerne. Det kan for eksempel være meddelelser om arrangementer, om ny forskning eller nye udviklingsprojekter, eller om nye bøger og artikler.

Mail dem til os og mærk mailen "Nyt om Gammelt".

Livskraft – center for gode ældreliv

 

 

KU: ”Livskraft” skal bidrage med ny viden og forskning med fokus på implementering af koncepter i ældresektoren, der kan øge trivsel og sundhed for de ældre

 

Centret skal bidrage med ny viden og forskning med fokus på implementering af koncepter i ældresektoren, der kan øge trivsel og sundhed for de ældre

 

Sammen med to andre institutter på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, SCIENCE – nemlig Institut for Idræt og Ernæring (NEXS) og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) – samt Madkulturen har Institut for Fødevarevidenskab (FOOD) besluttet at sætte fokus på forskning i mad og fysisk aktivitet, der kan skabe bedre livskvalitet for ældre og samtidig forbedre samfundsøkonomien. Det sker ved etableringen af ”Livskraft – Center for gode ældreliv”. Centeret skal skaffe evidens for, hvad der skal til for at skabe nogle gode vaner med hensyn til måltider og fysisk aktivitet – og ikke mindst finde ud af, hvordan dette kan implementeres i bl.a. kommunerne. Den samfundsøkonomiske effekt af, at vi får et lidt bedre liv som ældre – kan bevare en god funktionsevne i længere tid, kan bevare vores sociale liv, fordi fysikken og helbredet tillader det, kan undgå sygdom som følge af underernæring – skal også afdækkes. Det kræver samarbejde med en række parter, der har en aktie i de ældres forhold, herunder kommuner, regioner, fødevareindustri, madleverandører og selvfølgelig den ældre selv.

 

Livskraft vil bl.a. fokusere på, hvad der sker, når vi bliver mere skrøbelige: Man får måske et dårligt ben, en dårlig hofte, diabetes eller andet. Nogle får også sværere ved at spise. Vi ved, at måltidet og måden, det afvikles på, har stor indflydelse på både vores velbefindende og sundhed. Et af aspekt af måltidet er den sensoriske oplevelse (hvordan maden smager/dufter, hvor indbydende det ser ud, om det spises af en tallerken eller en plasticbakke, om der er dug på bordet osv.). Disse forhold har indflydelse på, om man spiser nok og dermed undgår underernæring, som kan føre til øget funktionstab og sygdom. Samtidig har måltidet et socialt aspekt. Man spiser måske mere og sundere, hvis man nyder maden i selskab med andre. Og måltidet kan måske kombineres med fysisk aktivitet, som også er med til at forhindre svækkelse. Vi ved imidlertid også, at det er meget individuelt, og hvad, der virker for den ene, behøver ikke virke for andre. Derfor er det vigtigt, vi ikke kun fokuserer på enkelte løsninger, men har en mere holistisk tilgang, hvor løsninger tilpasses den enkelte borger.

 

Link http://food.ku.dk/nyheder/nyhedsbrev1/alumnenyhedsbrev/bjarkeskommentar/no_7/