Tandsundhed

 

Tandsundhed er et vigtigt og ofte forsømt emne

 

Tænderne kan holde hele livet – hvis de vel at mærke plejes og passes. Ældre har generelt en bedre tandsundhed end tidligere generationer. Alder i sig selv er således ingen risikofaktor for tandsundheden, men ældres tænder har ofte gennemgået mange reparationer, som gør grundig tand- og mundpleje særlig vigtigt.

 

Sunde tænder og en sund mundhule er både vigtigt for ældres ernæring, livskvalitet og helbred. Der er en direkte sammenhæng mellem tandsundhed og forskellige sygdomme, fx hjerte- karsygdomme og diabetes. Også medicinindtag kan påvirke mundhule og tænder.

 

Når den grundige daglige tandpleje forsømmes, fx i forbindelse med sygdom og svækkelse, kan der hurtig ske alvorlige og uoprettelige skader. Især hos svækkede ældre kan dårlig mundhygiejne medføre risiko for alvorlige og også livstruende sygdomme. Derfor bør ældres tand- og mundsundhed have langt større opmærksomhed, end det ofte er tilfældet.

 

Det er baggrunden for ÆldreForums to nye pjecer om ældres tand- og mundsundhed. Den ene er målrettet ældre borgere, og den anden er rettet til social- og sundhedspersonale samt pårørende.

 

Inspiration til ældre borgere

 

Pjecen Sunde tænder – hele livet. Ældres tand- & mundsundhed – inspiration til ældre borgere indeholder information om, hvorfor det med alderen er særlig vigtigt at passe godt på tænder og mund og konkrete råd om, hvordan man kan bevare sunde tænder – både når man selv kan klare den daglige mundhygiejne, og når der opstår behov for hjælp.

 

Inspiration til personale og pårørende

 

Pjecen Sunde tænder – hele livet. Ældres tand- & mundsundhed – inspiration til social- og sundhedspersonale & pårørende omhandler ældre, der har eller måske er i fare for at få brug for hjælp til den daglige mundhygiejne.

 

Pjecen indeholder information og konkrete råd om, hvordan social- og sundhedspersonale og pårørende kan bidrage til at opretholde ældres tandsundhed. Fx kan man læse om, hvordan man opdager, at en person har brug for hjælp til tandpleje og hvordan man sikrer, at tandpleje bliver en integreret del at den personlige pleje.

 

Desuden er der inspiration og generel viden om ældres tand- og mundsundhed, blandt andet erfaringer fra flere kommunale projekter, der har opnået særdeles gode resultater ved at øge opmærksomheden om ældres tandsundhed.

 

De to tandpjecer kan bestilles på ÆldreForums hjemmeside www.aeldreforum.dk eller på telefon 50 81 09 04.