Ny bog om sorgen efter tabet af en ægtefælle

 

 

SORG – NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

Jorit Tellervo,

Videncenter for Rehabilitering og Palliation (PAVI), 2015

 

Anmeldt af Morten Hedelund, psykolog, projektleder i Ensomme Gamles Værn

 

”Vi er i en overgangstid, hvor vores sorgkultur ændrer sig”, skriver sygeplejerske og projektleder i PAVI, Jorit Tellervo, i bogen SORG – NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR. Med bogen bidrager hun til udviklingen af en moderne sorgkultur, hvor efterladtes sorg forstås som konstant skiftende mellem et tabsorienteret og et genoprettende spor. På den ene side håndterer den efterladte smerten og savnet forbundet med sorgen, og på den anden side håndteres den nye hverdag, hvor man som efterladt skal gøre nye ting, få nye roller og skabe sig en ny identitet. Denne sorgforståelse står i kontrast til tidligere tiders opfattelse af sorg som en fremadskridende proces i fire faser (chok-, reaktion-, bearbejdnings-, og nyorienteringsfase). Forløber sorgen ikke efter to-spors modellen, kan der være tale om kompliceret sorg, et emne der ligeledes behandles i bogen.

 

At der er brug for et skifte i vores sorgkultur, vidner efterladtes beretninger om. For selvom omgangskredsen kun har gode intentioner rammer deres omsorg ofte ved siden af den efterladtes behov. Fx er venner og families støtte ofte særlig intens i tiden lige efter tabet, en periode hvor sorgen ikke nødvendigvis er den sværeste, fordi den efterladte er optaget af praktiske gøremål og på samme tid endnu ikke helt har erkendt tabet. I stedet er det tiden efter de tre første måneder, der af mange efterladte beskrives som den sværeste, hvilket samtidig er perioden, hvor netværkets støtte daler. Der er således brug for viden og oplysning om sorgens væsen, hvis matchet mellem omgangskredsens støtte og efterladtes behov skal bedres, hvilket Tellervo med denne bog leverer i et let forståeligt sprog og i en praktisk anvendelig form. Fx er et konkret råd til omgangskredsen at organisere sig, så ressourcerne til at støtte den efterladte over tid ikke slipper op. Et andet råd er, at omgangskredsen fortsat taler om den afdøde og gerne bruger hans eller hendes navn. For det er vigtigt, at den efterladte ikke også lades alene med minderne om den afdøde og får det indtryk, at alle andre har glemt deres partner.

 

Bogen rummer to dele. Første del omhandler sorgforståelser og -reaktioner samt viden om sorgkultur og mestring af tab. Bogens anden del behandler sider, hvorfra sorgstøtten kan komme: omgangskredsen, fagpersoner og fra skæbnefællesskabet med andre efterladte via bl.a. sorggrupper. Igennem bogen illustrerer interviews med en række efterladte teoretiske pointer og udgør samtidig fortællinger andre efterladte kan spejle sig i. Tellervo henvender sig til alle, der ønsker viden om sorg og sorgstøtte: efterladte og pårørende såvel som professionelle. Bogens fokus er dog primært ældre efterladte, og skulle måske være afgrænset hertil, idet tabet af en partner for yngre og ældre voksne har forskellige kendetegn, hvilket Tellervo også selv kort anfører.

 

Skulle undertegnede slå kritisk ned på andet i bogen, er der ikke en finger at sætte på indholdets faglige kvalitet, mens små ting ved formen kan undre. Fx er de efterladte vi møder, alle ældre, etnisk hvide, heteroseksuelle mennesker, der har været gift med deres partner. Og hvorfor i første omgang ekskludere mennesker, der ikke har papir på deres samliv, fra bogens titel? Selvom det kan virke som påtaget politisk korrekthed, ville det ligeledes være forfriskende med et mere mangfoldigt persongalleri, der ikke kun repræsenterer majoriteten. Man er som læser også til tider i tvivl om, hvem der fører pennen. Om det er eksperterne, der refereres til, antropologen, der har udført interviewene med de efterladte, eller Tellervo selv. Som fagperson kan jeg også savne mere direkte referencer til den forskning, der inddrages undervejs, idet vejen til kildelisten via PAVI’s hjemmeside ikke er ligetil.

 

Overordnet må Tellervo med SORG – NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR på indsigtsfuld vis siges at lette overgangen fra en forældet forståelse af sorg til en tidsvarende. Efterladte, tror jeg, vil have særligt glæde af bogen, som kan købes i videncentret – pavi.dk.