Anmeldelse af artikel

 

Anmeldelse af artiklen Introducing an Equal Rights Framework for Older Persons in Residential Care

 

Af Birgit Lykke

 

Håkon Jönson, PhD og Tove Harnett, PhD har skrevet artiklen ”Introducing an Equal Rights Framework for Older Persons in Residential Care” der er publiseret i The Gerontologist 2015, Vol.00, No. 00, 1-7

 

Artiklen har to formål. For det første at udvikle normaliseringsprincippet (kendt fra svensk handicappolitik) til en konceptuel ramme for ældreplejen og for det andet at undersøge potentialet i at indføre en sådan ramme til ældreplejen.

 

I beskrivelsen af normaliseringsprincippet trækker artiklen på Nirjes arbejde vedr. handicappede (Nirje, 1970, 1985 og 1992), og de 8 principper, han har opstillet som handicappedes rettigheder eksempelvis retten til egen bolig og retten til uddannelse. Principperne er udarbejdet med gruppen af ikke-handicappede unge som referencegruppen.

 

Retorisk stiller forfatterne spørgsmålet, om det er muligt at overføre ideerne fra normaliserings­princippet til ældreplejen og foreslår, at der udvikles en ramme for rettigheder dvs. standarder eller normer for gruppen af ældre i plejebolig. Det er deres oplevelse, at manglen på standarder og normer for ældre i plejebolig gør det svært at fremsætte krav til deres rettigheder, og foreslår de, at den tredje alder bliver en normativ referencegruppe for ældre i plejebolig.

 

Forfatterne beskriver hvordan der allerede gradvis sker ændringer af de institutionelle rammer, og at det får en betydning for anskuelse af ældre plejekrævendes rettigheder. Først fremhæves brugen af begrebet lejere frem for beboere i plejeboligerne, og dernæst ægtepars muligheder for at flytte samlet i en plejebolig. På trods heraf fastholdes plejehjemsbeboernes vilkår stadig i en institutionel ramme eksempelvis normen for et bad. I denne drøftelse bliver det institutionsnormen, der danner grundlag for standarden i den offentlige hjælp, som mange steder er en gang ugentligt.

 

Det er forfatternes opfattelse at valg af den tredje alder som referencegruppe for plejekrævende ældre kan medvirke til at re-tænke ældrepleje i mange lande. Det er en interessant betragtning, og forfatterne har helt givet en pointe i, at valg af referencegruppen har en betydning for, hvad vi anser for ældres rettigheder, og at det har en betydning for udviklingen af standarder og normer for ældreplejen – også i Danmark.

 

Spørgsmålet er, om den tredje alder er den rette referencegruppe til mennesker i den fjerde alder, og om anvendelsen af disse kategoriseringer kommer til at legitimere tiltag, der ikke tager hensyn den enkelte ældres ønsker og behov. Det kunne være interessant med en drøftelse af implikationerne af dette valg af referencegruppe.