Spilteknologi skal forebygge alvorlige hoftebrud, tidlig plejehjemsanbringelse og død

-Center for PREdiction and prevention of FALLs (PREFALL)

 

Baggrund

Faldulykker hos ældre mennesker (+65 år) er et globalt socioøkonomisk problem. Faldulykker er forbundet med en øget dødelighed, sygelighed, dårligere funktionsevne samt tidlig plejehjems anbringelse. Alene i Danmark kommer ca. 40.000 ældre mennesker årligt i kontakt med skadestuerne i forbindelse med en faldulykke. Dette tal er i øvrigt er underestimeret, idet alle fald ikke bliver registeret på landets hospitaler. Nogle faldulykker ender med en alvorlig hoftefraktur, som i snit koster samfundet 365.000 kr. per år per patient ved efterfølgende plejehjemsanbringelse. I tillæg til dette dør ca. 20 % af dem som pådrager sig et hoftebrud, inden for 6 måneder.

 

Kigger man frem i tiden, viser prognoser at andelen af ældre vil stige fra 934.000 i dag til 1.491.000 i 2044! ifølge Danmarks Statistik. Denne demografiske udvikling i fremtiden vil med stor sandsynlighed betyde en stigning i antallet af faldulykker hos ældre. I en tid med begrænsede sundhedsressourcer er det derfor nødvendigt at forske i metoder til tidlig og præcis identifikation af personer med øget risiko for faldulykker, samt bæredygtige faldforebyggende interventioner.

 

Talrige undersøgelser har vidst, at er man først faldet én gang vil man ofte falde igen og igen til stor belastning for samfundet og det enkelte individ. Ved en tidlige identifikation af personer med faldtendens FØR de er faldet vil bæredygtige faldforbyggende interventioner kunne nedbringe risikoen for faldulykker.

 

Udviklingen af sundhedsløsninger har fundet nye veje de seneste år gennem spilteknologier, som kan bidrage til at forebygge faldulykker og forbedre funktionsevne hos ældre gennem træning. Aalborg Universitets Hospital har været pionerer i denne udvikling og forskning, hvilket danner grundlaget for etablering af PREFALL.

 

PREFALL’s overordnede mål er således:

 

1. At udvikle og validere funktionstests relateret til faldrisiko vha. et Nintendo Wii Balance Board.

 

2. At validere et faldscreenings redskab (WIITOOL) på hjemmeboende ældre.

 

3. At undersøge bæredygtigheden af balance-bus konceptet hos ældre med faldtendens.