PREFALL

Symposium og åbning af nyt forskningscenter på Aalborg Universitetshospital

 

 

Tid: Onsdag den 29. oktober 2014 kl. 14 til 16

Sted: Aalborg Universitetshospital, Hobrovej 18, Auditoriet ved lægevagten

Fokus: Faldforebyggelse hos ældre

 

 

Faldulykker hos ældre mennesker er et tiltagende problem globalt – med store sundhedsmæssige og sociale konsekvenser for den ældre, og med økonomiske konsekvenser for sundhedssektoren.

 

På Aalborg Universitetshospital er vi forrest i forskningen inden for brugen af moderne spilteknologier i relation til faldulykker hos ældre. Denne position danner grundlag for et nyt forskningscenter på Aalborg Universitetshospital, PREFALL; Center for PREdiction and prevention of FALLs.

 

I anledning af åbningen af forskningscentret inviteres du til åbningssymposium med deltagelse af nationale og internationale forskere.

 

Eftermiddagens program ser således ud:

 

• De gode sidste leveår – Karen Ranberg-Andersen, Lektor ved Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi, Geriatri, Dansk Center for Aldringsforskning

 

 

• A review of falls in the elderly individual – Tahir Masud, Professor, School of Health and Social Care, University of Derby & Nottingham University Hospitals NHS Trus

 

 

• Hoftebrud: Incidents og Prognose – Jesper Ryg, Post. Doc., Geriatrisk afdeling, Odense Universitetshospital

 

 

• Prædiktion og forebyggelse af faldulykker med moderne spilteknologier – Martin Grønbech Jørgensen, Post. Doc., Aalborg Universitetshospital

 

 

Efter symposiet afholdes den officielle åbning af PREFALL og vi slutter af med en let buffet.

 

Vel mødt.

 

 

På vegne af Geriatrisk afdeling, Klinik Akut, Aalborg Universitetshospital

 

Martin G Jørgensen

Humanfysiolog

Post. doc., PhD

Geriatrisk Afsnit, Klinik Akut

Aalborg Universitetshospital

 

Stig Andersen

Forskningsansvarlig &

Ledende overlæge, PhD

Geriatrisk Afsnit, Klinik Akut

Aalborg Universitetshospital