Kom med i et PRAKSISNETVÆRK for medarbejdere, der arbejder med at skabe gode hverdage for ældre

 

I VegaNetværket arbejder vi med en ny idé om vidensdeling og kollegial inspiration i forhold til at skabe gode hverdage for gamle mennesker. Ideen bygger på erfaringer med medarbejder-til-medarbejder formidling og praksisnær læring. Samtidig er tanken, at ordningen skal kunne fungere uden forbrug af alt for mange ressourcer.

 

Byt en arbejdsdag

 

Den grundlæggende idé er at man kan lære meget af at kigge hinanden over skulderen. Vi vil gerne starte et netværk, hvor praktikere kan besøge hinanden og tage del i en almindelig dag på en fremmed arbejdsplads. Som udgangspunkt deltager gæsten i det daglige arbejde – men altid sammen med en kompetent og engageret medarbejder, som har lyst til at dele erfaringer med en interesseret kollega.

 

Hvad får vi ud af at melde os ind i netværket?

 

Hvis I melder jeres arbejdsplads ind i netværket vil I modtage en liste over de andre arbejdspladser i netværket og hvad de er optaget af aktuelt, og hvem I kan kontakte, hvis I gerne vil arbejde hos dem en dag. Listen bliver opdateret, når der kommer nye arbejdspladser til.

 

Hvad skal vi yde?

 

Et års medlemskab koster 500 kr. Som medlem af netværket skal man lave en kort beskrivelse af sin arbejdsplads og hvad man aktuelt er optaget af i forhold til at skabe det gode hverdagsliv. Beskrivelsen revideres en gang om året. Arbejdspladsen vælger en kontaktperson, gerne med ledelsesansvar. Hvis man er med i netværket, tager man imod gæster, men hvornår og hvor ofte det kan lade sig gøre, bestemmer arbejdspladsen selv.

 

En årlig praksis-netværksdag

 

Som medlem af netværket får arbejdspladsen rabat på deltagelse i en årlig dag med et fagligt indhold omkring gamles hverdagsliv. Her kan man også møde netværkets øvrige deltagere og få ny inspiration til at arbejde med det gode hverdagsliv. Praksis-netværksdagen afholdes på forskellige arbejdspladser og medlemmerne involveres i planlægningen, hvis de ønsker det.

 

Udvikling af netværket

 

Vi håber vi sammen kan udvikle netværket, og betragter dette initiativ som et udspil, som med tiden kan vokse.

 

Hvem står bag praksisnetværket?

 

VegaNetværket er et netværk af uddannelses- og praksissteder, som arbejder professionelt med gamles hverdagsliv. Netværket har eksisteret siden 1996 og er tilknyttet Dansk Gerontologisk Selskab.

 

Praksisnetværket administreres af to medlemmer af VEGA: Centerleder Emma Winther og projektleder Birgitte Højlund.

 

Hvornår starter vi?

 

Når der står 5 arbejdspladser på listen, går vi i gang!

 

Kontakt os, hvis I vil modtage en invitation til at deltage i netværket.

 

Skriv til Birgitte Højlund på bihoj@vejle.dk