Nyhedsbreve fra DGS

Dansk Gerontologisk Selskab udsender fire nyhedsbreve om året.

Medlemmer af selskabet får automatisk tilsendt oplysninger om
brevene, men andre kan på disse sider også følge med i, hvad der rører sig på det Gerontologiske Danmarkskort!


Stof til nyhedsbrevet

Vi viderebringer gerne informationer af ikke-kommerciel karakter fra og til medlemmerne. Det kan for eksempel være meddelelser om arrangementer, om ny forskning eller nye udviklingsprojekter, eller om nye bøger og artikler.

Mail dem til os og mærk mailen "Nyt om Gammelt".

Udelivsprojekt førte til nye ideer om samskabelse

 

I Give har et projektsamarbejde ført til styrket samarbejde – og gensidig faglig udfordring – mellem plejecentret, dagcentret, skolen, børnehaverne, en døgninstitution og et beskyttet værksted.

 

UDELIV ved fælles hjælp

Der bor ca. 45.000 danskere i plejeboliger. Der er gode haveanlæg og handicapvenlige sti-systemer i nær tilknytning til mange af boligerne, men de udnyttes ikke i særligt stort omfang. Årsagen er ikke kun manglende personaleressourcer, men også at der mangler viden og inspiration til, hvordan friluftsaktiviteter kan tilpasses beboernes funktionsevne og passes ind i hverdagslivet i plejeboligen og hvem man kan trække på, når der mangler hænder. Desværre fører dette ofte til, at livet leves inden døre.

 

Dette var påstanden i projektbeskrivelsen til et 2-årigt projekt, som Friluftsrådet og TrygFonden har støttet, og som Ældrecentret Kastaniehaven i Give igangsatte i 2011. Kort efter udkom AKFs rapport: “Adgang til natur for beboere i plejeboliger” (Eigil Boll Hansen og Anna Jessen, AKF 2011). Rapporten bekræfter, at selv om der er udendørs faciliteter og en generel holdning til, at det er godt for beboerne at komme ud dagligt, så kommer ca. 60% af beboerne kun sjældent udenfor en dør. Undersøgelsen konkluderer, at den vigtigste hæmmende faktor er manglende personaleressourcer, men samtidig at den vigtigste fremmende faktor er ledelsens holdning til betydningen af, at beboerne kommer udendørs.

Vi ønskede med projektet at forbedre svage ældres adgang til udeliv ved at udnytte de muligheder der er i nærområdet omkring ældrecentrene og ved at trække på de menneskelige ressourcer, som frivillige, foreninger og andre institutioner i kommunen kan bidrage med. Vi betragter også de ældre selv som ressourcepersoner, idet mange af dem har et livslangt og nært forhold til udeliv og på den baggrund besidder en viden, som de trods svækkelser kan give videre til f.eks. skolebørn eller andre.

Projektet var opdelt i to faser, som hver varede et år:

 

FASE 1/2011: ”HVAD KAN VI SAMMEN?” Her arbejdes sideløbende i to spor:

Spor 1: LOKALE NETVÆRK. På Kastaniehaven blev etableret en udelivsgruppe af medarbejdere, som løbende skulle inspirere og understøtte udelivsaktiviteter og hjælpe med at dokumentere de gode udendørs stunder. Der blev afprøvet mange former for samarbejde med bl.a. børnehaven, skolen, spejderne, dagcentret, frivillige og pårørende.

Spor 2: FORTÆL DEN GODE HISTORIE: Igennem hele 2011 blev der sammen med fotograf Steen Andersen lavet optagelser til en dokumentarfilm udeliv på Kastaniehaven i Give og Højagercentret i Jelling. En gruppe medarbejdere deltog aktivt i arbejdet med filmen, som blev færdig i eftersommeren 2011.

 

FASE 2/2012: ”RINGE I VANDET” Projektets andet år blev indledt med en fotokonkurrence, hvorefter de bedste udelivsideer blev beskrevet sammen med medarbejderne. Det blev til et idékatalog og et slideshow, som efterfølgende er anvendt sammen med filmen på en række temadage. Projektets resultater spredtes yderligere gennem en afsluttende, åben konference i marts 2013.

Se mere om projektet på http://www.udelivvedfaelleshjaelp.blogspot.dk/

 

LAD DET GRO er fortsættelsen på udelivsprojektet
Arbejdet med udelivsprojektet har styrket samarbejdet mellem plejecentret, de to børnehaver, skolen, en døgninstitution og et beskyttet værksted. De seks institutioner danner rammer for hverdagslivet for over 1.000 børn, unge, voksne og gamle i Give og ligger geografisk tæt, forbundet af en offentlig sti.  Lederne af de seks institutioner har dannet et netværk, som lige nu arbejder på at beskrive og udvikle et modelprojekt om samskabelse mellem offentlige institutioner fra to forskellige forvaltninger og lokale kræfter i Give.  Projektet har fået navnet “Lad det gro”, idet netværket dels ønsker at signalere at det er et græsrodsprojekt, dels at “ting tar´tid”, når ressourcerne er begrænsede.  Lad det gro-projektet vil skabe liv i uderummene mellem institutionerne, opbygge relationer på tværs af generationer og handicaps, invitere de lokale kræfter indenfor og lade medarbejdere på tværs af fagligheder og forvaltninger udfordre og inspirere hinanden. Centerleder Emma Winther eller projektleder Birgitte Højlund kan kontaktes for yderligere information.