Nyhedsbreve fra DGS

Dansk Gerontologisk Selskab udsender fire nyhedsbreve om året.

Medlemmer af selskabet får automatisk tilsendt oplysninger om
brevene, men andre kan på disse sider også følge med i, hvad der rører sig på det Gerontologiske Danmarkskort!


Stof til nyhedsbrevet

Vi viderebringer gerne informationer af ikke-kommerciel karakter fra og til medlemmerne. Det kan for eksempel være meddelelser om arrangementer, om ny forskning eller nye udviklingsprojekter, eller om nye bøger og artikler.

Mail dem til os og mærk mailen "Nyt om Gammelt".

Goddag fra Dansk Gerontologisk Selskabs nye forkvinde!


Tine Rostgaard, som i juni tiltrådte som ny formand for DGS, præsenterer sig.

 


Som nogle medlemmer måske har bemærket er jeg tiltrådt som forkvinde her i foråret. Jeg håber på at kunne tage arven op efter Eigil Boll Hansen, og vil her benytte lejligheden til at takke ham for de mange år på formandsposten. Jeg håber at kunne bidrage til udviklingen af selskabet og ser frem til at samarbejde med, hvad jeg allerede har erfaret, er en yderst dynamisk og konstruktivt arbejdende bestyrelse.

Jeg kommer fra en forskningsbaggrund, men har gennem mine mange år på SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd arbejdet anvendelsesorienteret og i samarbejde med praktikere, forvaltninger, og politiske aktører, så jeg håber at have forståelse for jeres mangfoldige interesser som medlemmer af selskabet. Uddannelsesmæssigt har jeg en kandidatgrad i forvaltning fra RUC og en Ph.d. fra Syddansk Universitet.

Jeg skiftede i slut-2011 fra en forskerstilling på SFI til Aalborg Universitet, hvor jeg nu er professor. Det indebærer, at jeg nu oplever den trafikale infrastruktur på godt og ondt, da jeg har kontor både i AAUs Sydhavn campus og i Aalborg. Men det giver også god indsigt i hvad man er optaget af i hhv. Nordjylland og København.

I mit forskervirke har jeg fortrinsvis arbejdet med ældreplejen, både med fokus på de ældre, ledere og medarbejdere. Jeg har forsket i kvalitet i ældreplejen og i arbejdsmiljøet, og her i de senere år har jeg arbejdet med en metode til at måle omsorgsbetinget livskvalitet blandt de ældre. Som senest – som I kan læse andetsteds i Nyhedsbrevet – har været benyttet i Hjemmehjælpskommissionens arbejde.

Jeg ser frem til at medvirke til at udbrede den gerontologiske viden og til at arbejde for jeres interesser!