Nyhedsbreve fra DGS

Dansk Gerontologisk Selskab udsender fire nyhedsbreve om året.

Medlemmer af selskabet får automatisk tilsendt oplysninger om
brevene, men andre kan på disse sider også følge med i, hvad der rører sig på det Gerontologiske Danmarkskort!


Stof til nyhedsbrevet

Vi viderebringer gerne informationer af ikke-kommerciel karakter fra og til medlemmerne. Det kan for eksempel være meddelelser om arrangementer, om ny forskning eller nye udviklingsprojekter, eller om nye bøger og artikler.

Mail dem til os og mærk mailen "Nyt om Gammelt".

Gerontologisk Selskabs bestyrelse

 

  • formand Tine Rostgaard (nyvalgt, professor, Aalborg Universitet),

  • næstformand Jette Thuesen (konsulent, UC Lillebælt / Palliativt Videncenter – Syddansk Universitet),

  • sekretær Charlotte Juul Nilsson (genvalgt, adjunkt, Københavns Universitet),

  • Christine Swane (nyvalgt, Direktør EGV – Ensomme Gamles Værn),

  • Birgitte Højlund (nyvalgt, projektleder, Viborg kommune og selvstændig konsulent),

  • Anders Møller Jensen (Udviklingskonsulent, VIA University College),

  • Eva Algreen-Petersen (genvalgt, læringskonsulent, Københavns Kommune),

  • Tine Fristrup (lektor, Aarhus Universitet),

  • Anne Marie Beck (genvalgt, seniorforsker, Herlev Hospital),

  • Desuden deltager redaktør Anne Leonora Blaakilde (postdoc, Københavns Universitet) og suppleant Anne Liveng (lektor, Roskilde Universitet) i bestyrelsens møder.