Teaser: Plejehjemskonference oktober 2016

 

Fra nødbolig til Lysthus

 

Konference om det gode liv på plajehjem

 

11. oktober 2016 kl. 9.30 – 16.00, H.C. Andersen Hotel, Odense

 

Tilmelding starter den 15. august.

 

Dagens program

  • VelkomstogpræsentationafÆldreSagensvisionom det gode liv på plejehjem
Søren Rand, landsformand, Ældre Sagen og
Bjarne Hastrup, adm. direktør, Ældre Sagen
  • Etværdigtlivpåplejehjem
Sophie Løhde, sundheds- og ældreminister
  • Detskalværeenfestatbopåplejehjem
May Bjerre Eiby, stifter af demensplejehjemmet Dagmarsminde
  • Fraplejehjemtillevehjem
Lars Bo Sørensen, forstander, Bomi-Parken
  • Kanmancertificerelivsglædepåplejehjem?
Arnt H. Jerpstad, generalsekretær, den norske stiftelse Livsglede for eldre
  • Beboerefortælleromdereslivpåplejehjemmet
  • 6 workshops med temaerne:

Fra eget hjem til plejehjem

Åbn plejehjemmet op: Brobygning mellem plejehjem og lokalsamfund

Etik og værdighed i pleje og omsorg

Tænk demens ind i plejeboligen

Måltider der giver smag på livet

En værdig sidste tid


Paneldebat


Bjarne Hastrup, adm. direktør, Ældre Sagen

Jette Skive, rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune

Ninna Thomsen, medlem af KL’s Social- og Sundhedsudvalg, sundheds- og omsorgsborgmester, Københavns Kommune

Tine Rostgaard, professor, KORA

Henrik Brogaard, psykolog og konsulent indenfor ældreomsorg


Lene Johansen er moderator og fører os sikkert igennem dagen


Se mere på: www.aeldresagen.dk