6 sange om dagen er sagen

 

Betaniahjemmet på Frederiksberg har siden 2011 haft samarbejde med en musikterapeut, der har sunget og spillet med plejehjemmets beboere. Det startede som et projekt men er nu blevet hverdag. Erfaringerne er samlet i en film, der kan købes.

 

Jette Lynnerup, Kontorchef Betaniahjemmet

Musikprojektet på Betaniahjemmet startede i 2011 med det formål at styrke den enkelte beboers identitet ved hjælp af musik. Vi havde udvalgt 16 beboere med middel til svær demens, som vi vidste var glade for musik, og som muligvis selv havde været udøvende sangere eller musikere i et eller andet omfang tidligere i deres liv.

Musikterapien blev tilpasset den enkelte; for nogle blev det individuelle sang/musik sessioner, for andre blev det gruppespil/sang og sommetider både og. De sange der blev sunget blev ligeledes valgt efter, hvad beboerne godt kunne lide. Hvert år blev musikprojektet afsluttet med en revy, hvor de deltagende beboere underholdt medbeboere, personale og pårørende.

Vores erfaringer med projektet er, at musikken sætter beboernes ressourcer i fokus og møder dem der, hvor de hver især er – det giver glæde, fællesskab og øget selvværd, og for nogle, har det endda betydet en forbedring i korttidshukommelse.

Erfaringerne fra projektet er fornyligt blevet samlet i en film.
Projektet kører nu på 5. år og fortsætter.

Filmen kan købes ved henvendelse til Betaniahjemmet tlf. 38 86 78 04 /gr@betaniahjemmet.dk eller via vores hjemmeside www.betaniahjemmet.dk

 

Pris: 200kr