Vellykket fyraftensmøde om fald

Af Eva Algreen-Petersen

 

”Forståelser og oplevelser af fald blandt ældre” var temaet, da Dansk Gerontologisk Selskab holdt fyraftensmøde d.31.marts.

Ca. 45 medlemmer og andre interesserede havde fundet vej til Peder Lykke Centret på Amager, der lagde hus til arrangementet.

 

Oplægsholderne var ph.d. og sygeplejefaglig konsulent Marianne Mahler og ph.d. studerende og adjunkt Lotte Evron. Begge har forsket i, hvordan gamle mennesker oplever det at falde og hvilke betydninger fald og risikoen for fald tillægges.

 

Marianne Mahler har interviewet gamle mennesker, der har været udsat for at falde. Af interviewene fremgår det, at risikoen for at falde opleves som et spørgsmål om liv og død, og at rejse sig igen efter et fald bliver en metafor for at vende tilbage til livet. For at begrænse risikoen for nye fald anlægges forskellige strategier, der i øvrigt er meget forskellige fra anbefalingerne i den kommunale faldforebyggelse. En af Marianne Mahlers konklusioner var, at den multifaktorielle faldforebyggelse skal udvides til at være multidimensionel og eksistentiel for at kunne rumme og imødekomme de gamles eget perspektiv på problemstillingen.  Se Mariannes dias på hjemmesiden under ”materialer”.

 

Lotte Evron har ligeledes interviewet gamle mennesker om fald og har desuden set på, hvordan faldet også i skønlitteraturen tillægges symbolske betydninger om liv og død. Eksemplificeret med bl.a. Erlend Loes roman ”Doppler” og fortællingen om Syndefaldet fra Det Gamle Testamente viste Lotte Evron desuden, hvordan faldet i nogle sammenhænge kan blive begyndelsen til noget nyt. Lotte Evron har i sin forskning udviklet seks faldtypologier: Englen, Atleten, Skuespilleren, Realisten, Rebellen og Blackouteren. En af pointerne i forskningen er, at den kommunale faldforebyggelse primært retter sig imod realisten, og at forebyggelsen må bredes ud, hvis faldet ikke skal være begyndelsen til enden men til noget nyt og måske bedre. På den baggrund tilsluttede Lotte Evron sig Marianne Mahlers pointe om, at faldforebyggelsen må rumme en eksistentiel dimension, hvis de gamle – også i symbolsk betydning – skal kunne rejse sig igen efter fald.