Styrelsesnyt

Danskernes sundhed samlet i unik database.

 

Hvor sunde er vi? Er vi stressede? Drikker vi mere alkohol? Alle disse spørgsmål kan man finde svar på i Den Nationale Sundhedsprofil. Her får man et detaljeret billede af, hvordan danskernes livsstil generelt ser ud, hvilke forandringer der er sket på tre år, samt hvordan sundhed, trivsel og sygdom hænger sammen med uddannelse og civilstatus.

 

Over 160.000 danskere over 16 år har besvaret spørgeskemaet om deres sundhed, sygelighed og trivsel. Heraf er knap en tredjedel 65 år eller mere. Det er anden gang, at undersøgelsen af danskernes sundhed er gennemført. Den første undersøgelse fandt sted i 2010. Besvarelserne i undersøgelsen er indsamlet på samme tid i 2013 i samtlige af landets 98 kommuner. Derfor giver undersøgelsen både mulighed for at se et samlet billede af danskernes sundhed og trivsel, samt for at sammenligne resultaterne på tværs af kommuner og regioner. I den kommende tid vil de enkelte regioner offentliggøre deres regionale sundhedsprofiler.

 

Undersøgelsens data er samlet i en database, der kan vise fakta om sundhed og sygelighed for danskerne fordelt på kommuner og regioner. Databasen er baseret på den mest omfattende kortlægning af danskernes sundhed nogensinde.

 

Den kan ses på www.danskernessundhed.dk hvor det også er muligt selv at dykke ned i talmaterialet.

 

Den ældre medicinske patient – værktøjer til tidlig opsporing.

I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient er der afsat midler til udvælgelse og implementering af validerede værktøjer til systematisk identifikation af nedsat fysisk funktionsniveau, ernæringstilstand og tidlig opsporing af sygdomstegn. Værktøjerne skal anvendes i kommuner og almen praksis som led i den almindelige kontakt med den ældre medicinske patient. Sundhedsstyrelsen har, i samarbejde med relevante parter og faglige miljøer herunder Danske Regioner og KL, udvalgt værktøjerne, som skal implementeres i kommuner og almen praksis

 

Se mere her https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/folkesygdomme/kronisk-sygdom/den-aeldre-medicinske-patient/vaerktoejer-til-tidlig-opsporing

 

Der er afsat 3 mio. kr. til en informationsindsats med henblik på at fremme anvendelsen af værktøjerne.

 

Indsatserne der er gennemført i slutningen af 2013 og starten af 2014 har været:

  • Lettere tilgængelighed af værktøjerne gennem udvikling af digital understøttelse (i form af en app: tidligopsporing.dk).
  • Uddannelse af lokale superbrugere i brug af og implementering af værktøjerne.
  • Information om værktøjerne gennem to fælles konferencer for almen praksis og kommuner.