Nekrolog over Lene Otto

 

Lektor ved etnologi, Lene Otto måtte trods ukuelig kamp give op til kræften i foråret 2014, kun 53 år gammel. Lene Otto var uddannet mag art. og ph.d. fra etnologi ved Københavns Universitet og senere ansat som lektor ved samme sted.

 

Hun var optaget af humanistisk sundhedsforskning i hele sin faglige karriere, hvilket siden 2009 udmøntede sig i, at hun blev leder af et af de fem programmer i den store forskningsindsats fra Københavns Universitet, Center for Sund Aldring. Som leder af det humanistiske program for Center for Sund Aldring inspirerede hun mange yngre forskere til at arbejde med aldringsspørgsmål i humanistisk perspektiv, hvis resultater nu ses i færdiggørelsen af en hel håndfuld ph.d.-afhandlinger, der har nydt godt af Lene Ottos altid meget kloge og skarpe iagttagelser og kommentarer.

 

Lene Otto sørgede for, at der i den humanistiske aldringsgruppe under Center for Sund Aldring blev skabt gode kontakter i international sammenhæng med anerkendte forskere på området, som bidrog til et inspirerende og aktivt miljø i forskergruppen. Der blev ligeledes igangsat mange forskellige projekter i det humanistiske aldringsprogram, også af mere praktisk karakter, som involverede ældre mennesker i forskellige sammenhænge, både som aktører og som forskningsemner.

 

Selv var Lene Otto optaget både af begrebsbrug og biopolitiske aspekter relateret til betegnelsen Sund Aldring, og hun beskæftigede sig også med konkrete innovationsfænomener som f.eks. forebyggende hjemmebesøg. Tiden til forskning som programleder i et nyt, stort og meget sammensat forskningscenter var knap, og udfordringerne i samarbejdet med især ledelsen var mange. Men Lene Otto nåede alligevel i imponerende grad at efterlade sig vægtige, faglige tekster inden for feltet, både i internationale tidskrifter som International Journal of Ageingand Later Life, og hun bidrog ligeledes til særnummeret af GERONTOLOGI, der udkom i 2012 med temaet

 

Udfordringer i det aldrende samfund. Her skrev Lene Otto som repræsentant for kritisk gerontologi, og hendes artikel citeres nu i afhandlinger og specialer som et vigtigt bidrag fra humanistisk aldringsforskning. Det er sørgeligt, at hendes virke måtte stoppe alt for tidligt.

 

Anne Leonora Blaakilde

 

Redaktør af Gerontologi og tidligere ansat i Lene Ottos forskningsgruppe