Når ægtefællen dør – en risikofyldt forandring i livet!

Jorit Tellevo, sygeplejerske og projektleder, Palliativt Videnscenter, SDU

 

I Danmark mister de fleste deres ægtefælle eller livsledsager, efter at være fyldt 60 år. De seneste tal fra Danmarks Statistik bekræfter dette. I 2013, mistede alt 18.584 dansker deres ægtefælle. Heraf var 16.098 over 60 år (14.475 over 65 år). 

 

Det er en kulturel forestilling, at det opleves som naturligt at tage afsked med sin ægtefælle, når man bliver ældre. Denne forestilling kan forklare, hvorfor ældre menneskers sorg bagatelliseres i samfundet – heriblandt af fagpersoner. Det til trods for, at de sidste ti års forskning har vist, at tab af ægtefælle regnes for en af de mest belastende og stressende livsændringer, et menneske kan komme ud for. Den seneste forskning fra 2012 bekræfter dette. Omkring hver femte efterladte udvikler en kompliceret sorgreaktion.  Sorgen over at miste sin ægtefælle bliver her så invaliderende, at de har brug for særlig hjælp.  Andre tegn på, hvor belastende et tab det kan være, når ægtefællen dør, ser vi som ensomhed, PTSD og en forøget risiko for selvmord:

  • Beregninger fra Ensomme Gamles Værn (2010) viser at 65.000 danskere over 65 år lever et liv i ensomhed. At miste sin ægtefælle er den største risikofaktor for ensomhed.
  • Forskning viser, at ældre der mister deres ægtefælle har overraskende høj forekomst af symptomer på posttraumatisk stress (PTSD). To måneder efter ægtefællens død lider 18 % af PTSD.
  • De fleste selvmord i Danmark sker blandt ældre mennesker. Tab af ægtefælle udgør en særlig risiko. Fra interview med efterladte til ældre selvmordere ved vi, hvilke hændelser, der øger risikoen: Tab af ægtefælle, svær sygdom hos én selv eller nærtstående, oplevelser af ensomhed, mangel på en fortrolig, samt psykiske lidelser, især depressiv lidelse.

Gennem udviklingsprojektet ´Når to bliver til én´ har Palliativt Videncenter (PAVI) de sidste tre år arbejdet målrettet på at styrke den professionelle indsats for ældre efterladte.

 

Sidste efterår, modtog PAVI fondsstøtte fra A.P. Møller Fonden til et toårigt modelprojekt ´Når ægtefællen dør´. Projektet skal sikre befolkningen viden om sorg hos ældre, ny sorgforståelse og kendskab til mulighederne for sorgstøtte, når ægtefællen dør – også inden man for brug for indsatsen.

 

Projektresultater skal opnås ved udvikling og formidling af viden gennem et OBS-program og oplysningsmateriale generelt i samfundet og særligt målrettet ældre mennesker.

 

På PAVI´s hjemmeside får projektet sit eget site under www.sorgstøtte.dk

 

Medieomtale af projektet og projektbeskrivelse er indtil videre tilgængelig her: http://www.pavi.dk/ForskningOgUdvikling/ProjekterPAVI/Palliativindsatstilsaerligegrupper/Litteraturomnaaraegtefaellendoer.aspx