European Later Life Active Network – ELLAN

Karin Naldahl, lektor, MHH, Sygeplejerskeuddannelsen University College Nordjylland (UCN)

 

Fra oktober måned 2013 til 2016 deltager University College Nordjylland (UCN) i et EU støttet udviklingsprojekt om sundhedsprofessionelles kompetencer i arbejdet med ældre mennesker. Projektet udspringer fra Savonia University of Applied Sciencies, Unit of Health Care, Finland. Sundhedsfaglige, videregående uddannelser (f.eks. fysio-, ergoterapeut- og sygeplejerskeuddannelsen) i 28 europæiske lande er samlet i et netværk.

 

Netværkets formål er at:

 

*Udvikle en europæisk kompetenceramme for arbejdet med ældre mennesker.

 

*Dele innovativ viden om læring samt identificere faktorer, der har betydning for, at studerende vælger at arbejde med ældre mennesker.

 

*Herigennem at styrke kvaliteten af uddannelserne til pleje og behandling hos ældre.

 

*Active Ageing og fremme af et multilateralt samarbejde mellem de involverede uddannelsesinstitutioner er andre hensigter med ELLAN projektet.

 

ELLAN indsamler og bearbejder viden om de kompetencer, som i et litteratur-, forsknings-, professions- (best practice-), studenter- og ældreperspektiv, anses som nødvendige for arbejdet med ældre. Efterfølgende vil nationale og europæiske netværk arbejde på dels at inddrage resultaterne i de respektive uddannelsers curricula, dels at fremme en mere positiv studenteropfattelse af arbejdet med ældre mennesker.

 

ELLAN er struktureret i 9 ”arbejdspakker”, hvor uddannelsesinstitutioner fra 4-5 lande samarbejder om en pakke. Med afsæt i en canadisk kompetenceguide for sundhedsprofessionelt arbejde indsamler UCN viden om professionskompetencer hos fysio- og ergoterapeuter samt sygeplejersker i de skandinaviske lande. UCN udarbejder rapport og artikel om sine resultater i foråret 2015.

 

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/initiative/index/show/id/337