Bevægelse hele livet – vil du med?

Ny inspiration fra ÆldreForum til daglig motion, der vedligeholder og forbedrer ældres funktionsevne og forebygger en række sygdomme, som ofte rammer ældre.

Sekretariatsleder Lotte Philipson, ÆldreForums sekretariat

 

Hvorfor motionere? Og hvor meget?

Der er i dag god forskningsmæssig dokumentation for, at fysisk aktivitet ikke blot bidrager til et godt helbred og forlænget levealder, men også har stor betydning for både forebyggelse og behandling af en række såkaldte livsstilssygdomme som fx forhøjet blodtryk, diabetes og hjertekarsygdomme – sygdomme der ofte rammer ældre.

 

Kroppen er som en maskine – den skal bruges og vedligeholdes for at fungere godt. Og den kræver forskellige former for vedligeholdelse.

Mange ældre, der dyrker motion, kender de forebyggende og helbredsmæssige gevinster ved at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at være fysisk aktiv i 30 minutter om dagen. Men erfaringen er, at en del, heriblandt fagpersoner og frivillige som træner ældre i kommunerne, ikke er klar over, at Styrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet for +65-årige er udbygget, således at denne aldersgruppe, for at vedligeholde funktionsevnen og dermed evnen til at klare hverdagen og bevare uafhængigheden, herudover også regelmæssigt skal træne kondition, muskelstyrke, bevægelighed og balance. [1]

 

Erfaringen er desuden, at der er behov for mere specifik viden om, hvordan og hvor meget man skal træne for at opnå tilstrækkelig effekt – dvs. viden om belastning, intensitet og varighed i forbindelse med træningen.

 

Dette er baggrunden for ÆldreForums nye øvelsesprogram Bevægelse hele livet – vil du med? – Inspiration til øvelser,der er udviklet af cand. scient., Ph.d. Lis Puggaard med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet for +65-årige, dvs. både anbefalinger om den daglige motion, som forebygger sygdom, og om træning der vedligeholder eller måske endda forbedrer funktionsevnen. Professor, overlæge, dr.med. Bente Klarlund indleder øvelsesprogrammet med bl.a. denne opfordring: ”Hvis du ikke har tid til at motionere nu, skal du huske at afsætte tid til sygdom senere”.

 

Inspiration til fysisk aktivitet der indgår i hverdagen og mulighed for at teste sig selv                                                                  

En vigtig målsætning har været at tilrettelægge øvelserne, så de kan indgå naturligt i hverdagen – både indendørs og uden døre, fx når man er på indkøb eller går tur i skoven. Dette understøttes af ny teknologi, idet øvelserne kan ses på smartphone, og dermed kan hentes frem hvor som helst og når som helst.

 

En anden vigtig målsætning har været at inspirere til både at sætte sig mål for træningen og samtidig løbende teste sine fremskridt, om man fx kan gå længere, bedre kan nå gulvet, om musklerne styrkes, eller om man kan cykle hurtigere.  Derfor er der udarbejdet en træningsdagbog og et ’målsætnings- og test dig selv-skema’, så man kan holde regnskab med, hvad og hvor meget man har trænet – og om man gør fremskridt og når sine mål.

    

 

Erfaringsopsamling fra afprøvning i to kommuner                                                  

Øvelsesprogrammet er kortvarigt afprøvet i Hjørring og Odder Kommune med deltagelse af 36 borgere i alderen 60 – 93 år og fem fysioterapeuter og instruktører fra hhv. kommunalt og frivilligt regi.

 

Erfaringerne herfra viste, at deltagerne oplevede både fysiske, psykiske og livskvalitetsforbedringer. Afprøvningen viste også, at øvelserne kan tilpasses helt individuelt og dermed kan anvendes af både friske ældre og ældre med kroniske sygdomme. I kommunalt regi kan øvelserne således fx anvendes til ældre med nedsat funktionsevne, til forebyggende og vedligeholdende træning og til ældre med kroniske sygdomme. Også ældre, der træner i frivilligt regi, og ældre som ønsker at træne på egen hånd – enten alene eller sammen med andre, kan anvende øvelserne.

 

Erfaringsopsamlingen viste bl.a. også, at mulighederne for træningsfællesskab, der kan skabe og udbygge sociale relationer, af mange af deltagerne blev fremhævet som en motiverende faktor for at være fysisk aktiv.

Nok så tankevækkende er det, at en del af deltagerne opfattede alderen i sig selv som en begrænsning for, hvordan og hvor meget man kan træne som ældre. Der forestår derfor en generel oplysningsopgave, ligesom de enkelte terapeuter og idrætsinstruktører bør være opmærksomme på, at dette for nogle udgør en barriere for at kaste sig ud i fysisk aktivitet, der har tilstrækkelig effekt.

 

Øvelsesprogrammet, der er gratis, er udsendt til alle kommuner, sygdomsbekæmpende foreninger, som bl.a. Hjerteforeningen og Diabetesforeningen, kommunale ældreråd, ældreorganisationer, fagforbundenes seniorklubber, uddannelsesinstitutioner for social- og sundhedspersonale samt til en række

andre relevante personer og organisationer.

                                                                                              

 

Se og bestil øvelsesprogrammet på følgende måder:

 

 

 

 

 

  • Øvelserne kan ses på www.bevaegelsehelelivet.dk , på dvd, og på iBook, som app til iPad, iPhone og Android

 

  • Dvd og en tilhørende informationsfolder kan bestilles gratis www.aeldreforum.dk og hos

 ÆldreForums sekretariat, Edisonsvej 18, 5000 Odense, Telefon: 5081  0904

 

  • Træningsdagbog samt ’målsætnings- og test dig selv-skema’ kan ligeledes hentes på www.aeldreforum.dk 
  • Øvelserne kan og så ses her:

             

 

Erfaringsopsamlingen fra afprøvningen i Hjørring og Odder Kommune kan endvidere ses på www.aeldreforum.dk

 [1]Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling. Sundhedsstyrelsen 2011