Aldring og alderdom i medierne og ældre menneskers mediebrug

Forskningsprojekt ved Københavns Universitet, Institut for Medier, erkendelse og formidling.

Af Anne Leonora Blaakilde.

 

Forskningsprojektet er ledet af Christa Lykke Christensen og er finansieret af Velux-fonden i perioden 2013-2016.

 

Formålet med projektet er at afdække fremstillingen og opfattelsen af aldring og alderdom i forskellige medier samt betydningen af medier i ældre menneskers hverdagsliv.

 

Projektet undersøger ældre menneskers mediebrug med henblik på at afklare, om medierne bidrager til at skabe, vedligeholde eller forandre traditionelle forestillinger om aldring og alderdom.

 

Projektet er et samarbejde mellem medieforskere og kulturgerontologer. Forskningsprojektet består af seks individuelle empiriske delprojekter, der undersøger forholdet mellem aldring og medier.

 

Læs mere om projektet på: http://mef.ku.dk/forskning/fokusomraaderogprojekter/aldringchrista/