Nyhedsbreve fra DGS

Dansk Gerontologisk Selskab udsender fire nyhedsbreve om året.

Medlemmer af selskabet får automatisk tilsendt oplysninger om
brevene, men andre kan på disse sider også følge med i, hvad der rører sig på det Gerontologiske Danmarkskort!


Stof til nyhedsbrevet

Vi viderebringer gerne informationer af ikke-kommerciel karakter fra og til medlemmerne. Det kan for eksempel være meddelelser om arrangementer, om ny forskning eller nye udviklingsprojekter, eller om nye bøger og artikler.

Mail dem til os og mærk mailen "Nyt om Gammelt".

 

Sund og aktiv aldring på arbejdspladsen

 

I et EU-projekt er forskere og undervisere fra UC Sjælland med til at fremme sundhed på arbejdspladsen blandt mænd og kvinder i alderen 45 til 64 år med stillesiddende arbejde.

 

Mette Andresen ergoterapeut, lektor og PhD, Katja Arnoldi fysioterapeut og adjunkt, ergoterapeut Inge Lise Bruhn, ergoterapeut Kirsten Kofoed Jensen & sygeplejerske, chefforsker og post.doc. Britta Hørdam

 

Det forventes, at flere og flere ældre EU borgere forbliver længere på arbejdsmarkedet, blandt andet som følge af stigende pensionsalder. Det har været medvirkende til et intensiveret fokus på sund og aktiv aldring.

Et tværfagligt team bestående af forskere, undervisere og studerende fra University College Sjælland (UCSJ) deltager sammen med kolleger fra England, Spanien, Tyskland og Italien i det toårige EU projekt ”Progress Towards Healthy Ageing in Europe”. Deltagerne fra de fem EU-lande udvikler i fællesskab sundhedsprogrammer for 45-64 årige bestående af innovative ideer samt konkrete bud på aktiviteter, der kan sikre en sund og aktiv aldring.

Det samlede projekt undersøger arbejdsstyrkens sundhed, vurdering af de økonomiske fordele ved interventioner på sundhedsområdet, identificerer barrierer og hindringer for mere aktiv livsstil, udvikler politikker og praksis for arbejdsgivere med formålet at fremme aktiv sund livsstil blandt medarbejderne.

I april 2013 var UCSJ værter for en international konference, hvor deltagerlandene præsenterede deres foreløbige resultater. Projektet afsluttes i slutningen af 2013.

Link http://www.progresshealthyageing.eu/