Nyhedsbreve fra DGS

Dansk Gerontologisk Selskab udsender fire nyhedsbreve om året.

Medlemmer af selskabet får automatisk tilsendt oplysninger om
brevene, men andre kan på disse sider også følge med i, hvad der rører sig på det Gerontologiske Danmarkskort!


Stof til nyhedsbrevet

Vi viderebringer gerne informationer af ikke-kommerciel karakter fra og til medlemmerne. Det kan for eksempel være meddelelser om arrangementer, om ny forskning eller nye udviklingsprojekter, eller om nye bøger og artikler.

Mail dem til os og mærk mailen "Nyt om Gammelt".

 

Hverdagsrehabiliterende tilgang i plejeboliger

 

Helsefonden støtter projekt, der skal synliggøre erfaringer med dialog og rehabilitering i plejeboliger. Konsulent Knud Erik Jensen skriver om projektet.

 

 

09farmor

Med støtte fra Helsefonden har jeg fået mulighed for at synliggøre erfaringer med det, der kan kaldes en hverdagsrehabiliterende tilgang i plejeboligerne. Læs mere herom på www.hverdagsrehabilitering.dk, der er gået i luften fra 2.1.2013.

 

D. 27.2. afholdtes første netværksmøde, hvor repræsentanter fra forskellige plejecentre og kommuner var samlet for at udveksle erfaringer med indsatsen og om de forskellige tilgange, der arbejdes med (Jeg havde i januar haft kontakt til 24 kommuner med sådanne initiativer – men med forskellige tilgange). Jeg har valgt, at vi kalder det hverdagsrehabiliterende tilgang – for er det rehabilitering, der er tale om? Det er ikke sikkert – det afhænger af hvor tæt man holder sig til definitionerne. ”Tilgang” anvendes fordi, det er min oplevelse, at der med en hverdagsrehabiliterende tilgang sker rigtig meget godt, der med udgangspunkt i dialog med borgerne i plejeboligerne fremmer muligheden for at optimere muligheden for et meningsfyldt og selvstændig tilværelse.

 

Til netværksmødet har kommunerne fået mulighed for, at man kan tilmelde sig med to ledere og to medarbejdere – da det handler om at samle folk, der er helt tæt på hverdagens praksis og erfaringer. Andre konsulenter og forskere har også vist interesse for at følge netværksmøderne – og der er nogle få pladser hertil – men det er hverdagens helte – medarbejderes – og lederes erfaringer, der er i fokus på møderne.

 

På hjemmesiden vil jeg fremover synliggøre de initiativer – kommuner/plejecentre, der har en hverdagsrehabiliterende tilgang i plejeboligerne. De er derfor blevet opfordret til at udfylde et  præsentationsark – max 1 A4 side – som så vil blive lagt på hjemmesiden. Som det kan ses på hjemmesiden, er det mit håb, at rigtig mange vil gøre det samme, så man på hjemmesiden kan få inspiration og et overblik over, hvad der er i gang, og hvem man evt. kan kontakte for yderligere inspiration.

Præsentationsbeskrivelserne kommer på hjemmesiden i den kommende periode. Plejecenter Othello, Fredericia Kommune og Kolding Kommune har som de første udfyldt præsentationsarket, som kan ses på hjemmesiden. Her er der også et link til et hæfte på 16 sider, du/I kan læse. Jeg har udarbejdet hæftet for Fredericia Kommune på baggrund af en evaluering af 137 forløb med borgere på plejecentrene.

www.hverdagsrehabilitering.dk er der også små artikler (1A4 side) til brug for hverdagens refleksioner og dialog, som man gerne må downloade og bruge i hverdagen. Du/I kan også tilmelde dig et nyhedsbrev, der kommer en gang i kvartalet med bl.a. oplysninger om næste netværksmøde, en artikel fra det foregående netværksmøde mv.

Det spændende er, at der mig bekendt er 24 kommuner, der har igangsat initiativer, og jeg har kendskab til yderligere 17 kommuner, der overvejer konkrete initiativer med denne tilgang. Jeg håber, at initiativet kan være med til at sætte fokus på, hvad rehabilitering rummer af muligheder, og at vi, der i særlig grad interesserer os for mulighederne for borgere i plejeboliger kan bidrage til dialogen om rehabiliteringens muligheder – veje og vildveje.