Nyhedsbreve fra DGS

Dansk Gerontologisk Selskab udsender fire nyhedsbreve om året.

Medlemmer af selskabet får automatisk tilsendt oplysninger om
brevene, men andre kan på disse sider også følge med i, hvad der rører sig på det Gerontologiske Danmarkskort!


Stof til nyhedsbrevet

Vi viderebringer gerne informationer af ikke-kommerciel karakter fra og til medlemmerne. Det kan for eksempel være meddelelser om arrangementer, om ny forskning eller nye udviklingsprojekter, eller om nye bøger og artikler.

Mail dem til os og mærk mailen "Nyt om Gammelt".

 

Gerontologisk efteruddannelse – en sjælden succes

 

På professionshøjskolen VIA i Århus lykkes de med, hvad andre har måttet opgive: At gennemføre diplommoduler med gerontologisk indhold med stor succes.

 

Jette Thuesen

 

De plejehjemansatte i Århus Kommune er i gang med et omfattende efter-uddannelsesforløb. 100 sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter er på skolebænken på fuld tid i 7 uger – og de følges senere af kolleger fra hjemmeplejen. På programmet er tværfaglige emner som ældres hverdagsliv, livskvalitet og sundhed og mere fagspecifikke emner. Kommunen har set, at når de sundhedsfaglige opgaver i kommunerne bliver flere, er det nødvendigt at løfte det faglige niveau, og det er nødvendigt at udvikle et fælles sundhedsfagligt sprog. Til det har de fået hjælp fra VIA. Forløbet er udviklet i et partnerskab mellem uddannelsesinstitution og kommune og det gennemføres som moduler på den tværfaglige diplomuddannelse i ældrearbejde.

 

Den tværfaglige diplomuddannelse i ældrearbejde er ellers vanskelig for professions-højskolerne at samle tilslutning til, og den udbydes sjældent. Der er ikke søgning til uddannelse om ældres hverdagsliv og livskvalitet, synes det generelle billede at være. Hvorfor lykkes det så i Århus? Her peger konsulent Bente Høy fra VIA på faglighed og fagligt engagement som helt afgørende. Hun har en PhD i sundhedsfremme og ældreomsorg og er sygeplejerske, og kommunens konsulent er fysioterapeut og masteruddannet og har lang erfaring både inden for geriatri og sundhedsfremme på ældreområdet. Det har givet det faglige overskud, der skal til for blandt andet at udfordre bureaukratiske strukturer, når de er i vejen for fagligheden.

 

Det er i øvrigt ikke alene Århus Kommune, der behøver et fagligt løft på ældreområdet. De fleste kommuner har ifølge Bente Høy brug for at udvikle tværfagligt geriatrisk og gerontologisk sprog, og hun har kontakt med alle kommuner i regionen og med dem, der varetager forebyggende hjemmebesøg, så de kan være på forkant med nye uddannelsestilbud. Så i Århus er de godt i gang…